Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Skarbnicy ROD pogłębiali swoją wiedzę u progu kampanii sprawozdawczo-wyborczej - 25.01.2019

Jak co roku okręg Toruńsko – Włocławski PZD przeprowadził narady dla Skarbników i   Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Szkolenia odbyły się w dniach 15.01.2019r  dla miasta Chełmna oraz w dniach 17-18.01.2019r dla Torunia. Dla pozostałych miast Okręgu Toruńsko - Włocławskiego spotkania zaplanowane są  na pierwsze dni lutego 2019r.

Głównym tematem szkoleń było przygotowanie do organizacji oraz prawidłowego przeprowadzenia tegorocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczo- Wyborczych.

Wśród omawianych zagadnień narady znalazły się także sprawy finansowo- księgowe, zasady sprawozdawczości w ROD czyli prawidłowe sporządzenie  Bilansu za 2018r oraz Preliminarza  Finansowego na 2019r , rola i zadania Skarbników, instrukcja prawidłowego prowadzenia zadań inwestycyjno - remontowych w ogrodach oraz ich rozliczeń. Szczegółowo omówione zostało prawidłowe korzystanie z poszczególnych Funduszy, właściwa polityka w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanymi z tym umowami.

W oparciu o przeprowadzone kontrole,  wskazano najważniejsze błędy, nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej ogrodu celem wyeliminowania ich w przyszłości. Spotkanie było również doskonałą okazją dla Skarbników i Księgowych ROD do uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Maria Dąbrowska  

Główna księgowa

Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio