Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Miasto Białystok przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się m.in. ROD "Plażowy" w Białymstoku - 24.01.2019

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok pojawiło się obwieszczenie z dn. 17 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku, w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca.  Na obszarze, który ma być objęty przedmiotowym planem, znajduje się także ROD "Plażowy".

Okręg Podlaski, mając na uwadze to, jak istotne jest ujęcie ogrodu w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwraca się do wszystkich działkowców z ROD "Plażowy", a także i pozostałych członków PZD, o złożenie stosownych wniosków do projektu planu.

Zgodnie z obwieszczeniem, wnioski można składać zarówno za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej oraz ustnie do protokołu, w terminie do 13 lutego 2019 r.

Ze szczegółami można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio