Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Prezesów i Skarbników ROD w Delegaturze Rejonowej w Chorzowie - 23.01.2019

W dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Chorzowie odbyło się szkolenie prezesów i skarbników wszystkich chorzowskich ogrodów.

Tematem szkolenia było przygotowanie do organizacji i zwołania oraz  prawidłowego przeprowadzenia tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Szkolenie prowadzili: kierownik Delegatury Rejonowej  p. Danuta Wygas i księgowa OFK p. Mirela Borys.

Księgowa przedstawiła zasady przygotowania bilansu oraz preliminarzy z poszczególnych funduszy do przedstawienia walnemu zebraniu. W sposób jasny i otwarty wyjaśniła zasady tworzenia poszczególnych zestawień. Kierownik delegatury, natomiast zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy występujące w dostarczonych sprawozdaniach z poprzednich walnych zebrań. Począwszy od sporządzania list obecności poprzez poszczególne załączniki do uchwał, wyjaśniła gdzie popełniane były najczęściej błędy.

W zebraniu uczestniczyło 26 zespołów prezes - skarbnik .

Po dyskusji trwającej do wyczerpania tematów szkolenie zakończono.

Opracował: E. Fabisz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio