Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

ROD „Kościuszki” w Gorlicach – pozytywne zakończenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej - 23.01.2019

Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki” w Gorlicach powstał w 1980 roku na terenie o powierzchni 5,0287 ha. Ogród liczy 160 działek.

W roku 2011 grupa osób fizycznych wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu przedmiotowych nieruchomości, które nastąpiło w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Po przeanalizowaniu sprawy zbadaniu dokumentacji Wojewoda Małopolski w decyzji z 2015 roku odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu. Dwa lata później, Minister Infrastruktury i Budownictwa nie uwzględnił odwołania wnioskujących i utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Decyzja ta została zaskarżona przez domagających się stwierdzenia nieważności do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 12 czerwca 2017 roku nie uwzględnił żądania skarżących. Wnioskujący podjęli dalsze działania mające na celu odzyskanie gruntu, na którym od prawie 39 lat funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki” w Gorlicach.

W ciągu 2018 roku okazało się, że składane przez stronę skarżącą środki odwoławcze na poszczególne rozstrzygnięcia Sądu Administracyjnego nie przyniosły żądanego przez nich efektu.

Na chwilę obecną postępowanie to zakończyło się już prawomocnie, a zatem nie doszło do stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu.

Od samego początku trwania postępowania, Polski Związek Działkowców, jako strona postępowania analizował otrzymywane rozstrzygnięcia, celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu orzeczeń niekorzystnych dla działkowców i Związku w drodze środków prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie nadal będzie czuwał nad sytuacją prawną ROD „Kościuszki” w Gorlicach, jak również innych ogrodów z naszego Okręgu.

Okręgowy Zarząd Małopolski
PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio