Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada dla członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 r. - 23.01.2019

W piątek 18 stycznia 2019r. w Łodzi odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa członków 48 osobowego zespołu powołanego przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 roku. Naradę prowadziły Prezes Okręgu Izabela Ożegalska i Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska-Jarząb.

Ponad 3 godzinna narada poświęcona była zapewnieniu realnego uczestnictwa członków tego zespołu w zorganizowaniu i przeprowadzeniu przydzielonych do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy otrzymali wykaz ROD z kontaktami adresowymi i telefonicznymi do prezesów zarządów ROD, z którymi winni uzgodnić kalendarz zebrań tak, aby wszystkie zebrania zostały przez nich obsłużone i odbyły się w terminie do 15 maja br. Omawiając opracowane przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne do przeprowadzenia zebrań i wzory dokumentów główną uwagę zwrócono na prawidłowe stosowanie procedur związanych z kompletowaniem dokumentów i przygotowaniem projektów uchwał, a w szczególności z przygotowaniem kandydatów w wyborach do zarządu i komisji rewizyjnej ogrodu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Łódzki PZD. To ostatnie zagadnienie wzbudziło najwięcej obaw 
i wywołało ożywioną dyskusję, bowiem wybór organów ROD dobrze prowadzących ogrody działkowe w nowej kadencji i usprawnienie funkcjonowania ROD poprzez stosowanie m.in. programu komputerowego DGCS PZD System wiązać się będzie z koniecznością wymiany części kadr. Jednak nie powinna być ona rewolucyjna, gdyż wiele z osób dotychczas działających w tych organach służyć może doświadczeniem i posiadaną wiedzą merytoryczną. 

Podczas narady położono nacisk na przedstawienie na zebraniach aktualnych problemów Związku i rodzinnych ogrodów działkowych oraz działań na rzecz działkowców i ROD jak
 i programów realizowanych przez Związek.

Członkowie zespołu zobowiązani zostali do sporządzenia sprawozdania z przebiegu walnego zebrania i złożenia go wraz z ankietą wybranego delegata w ciągu 7 dni od odbycia zebrania do Okręgu Łódzkiego PZD. Podkreślono rangę uczestnictwa osób obsługujących z ramienia Okręgu walne zebrania, gdyż zarówno dla Okręgowego Zarządu jak i zarządu ROD ich wsparcie merytoryczne i organizacyjne powinno dawać gwarancje prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD.  

Izabela Ożegalska 

Prezes OZ Łódzkiego PZD 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio