Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowały kolegia prezesów ROD - 22.01.2019

Dnia 16, 17 i 18 stycznia 2019 roku odbyły się spotkania Kolegiów Prezesów ROD w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Sulechowie i Świebodzinie. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli członkowie OZ PZD oraz pracownicy biura. Poruszano szereg bieżących tematów, zarówno dotyczących spraw lokalnych jak i tych, którymi żyje cały Związek.

Omówiono  wytyczne odnośnie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku, a także indywidualną specyfikę zebrań dla każdego z ROD. Prezes OZ- Pan Marian Pasiński oraz Dyrektor biura OZ- pan Rafał Hawryluk w trakcie każdego ze spotkań omawiali  stanowiska Krajowej Rady PZD z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie łączenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także uchwałę oraz wytyczne w sprawie monitorowania stanu planów miejscowego zagospodarowania poszczególnych Gmin.

Zaprezentowano i omówiono uchwały:

  • nr 8/XXV/2018 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców,
  • nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Rodzinnych Ogrodach Działkowych,

Na każdym spotkaniu przedstawiono uczestnikom narady Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący poszczególnych ogrodów oraz omawiano działania jakie Zarząd ROD wspólnie z Okręgowym Zarządem powinien przedsięwziąć by wpis „zieleń działkowa” widniał przy każdym ROD.

Analizy wszystkich miejscowych planów zagospodarowania wykazuje, iż w ogromnej większości ROD w Okręgu Zielonogórskim nie są objęte planami, natomiast prawie wszystkie ujęte są w Studium.

 

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio