Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie komisji szkoleniowej Okręgu Śląskiego - 22.01.2019

21 stycznia w sali konferencyjnej Okręgu Śląskiego odbyło się spotkanie komisji szkoleniowej, w skład której wchodzą reprezentanci z każdej Delegatury Rejonowej.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Pan Zdzisław Kowalik. W posiedzeniu uczestniczyli również Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski i Wiceprezes Jan Radoła. Przewodzący komisji powitał zebranych i złożył wszystkim życzenia noworoczne, ponieważ było to pierwsze spotkanie w bieżącym roku. Na posiedzeniu komisja szkoleniowa, poruszyła bardzo ważne tematy:

  • przygotowane do zebrań sprawozdawczo-wyborczych,
  • szkolenie dla kandydatów na nowych działkowców.

Dokonano szczegółowego omówienia szkolenia dla zespołów obsługujących zebrania. Przygotowane zostały pomocnicze prezentacje, które ułatwią przeprowadzenie szkoleń. Prezentacje zostały przygotowane na podstawie wytycznych opracowanych przez Krajową Radę PZD. II część narady została poświęcona, szkoleniu nowych działkowców. Przewodniczący przypomniał o zmianie przepisów związkowych tj. Statutu PZD oraz nowelizacji Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Również przedstawił prezentację multimedialną, która zostanie wykorzystana do przeprowadzenia szkoleń.

Członkowie komisji burzliwie dyskutowali na temat przygotowań do zebrań sprawozdawczo - wyborczych. 
Prezes Okręgu Śląskiego w swoim wystąpieniu, stwierdził że przebieg oraz przygotowanie zebrań będzie zależało od dobrego instruktarzu. Rola ta spoczywa na osobach szkolących. Wraz z końcem kadencji pojawią się nowe Zarządy, które również należy wprowadzić i przygotować do wykonywania pracy.
Wiceprezes Jan Radoła powiedział, że szkolenie jest jednym z najważniejszych aspektów. Po przeprowadzeniu szkoleń, można mieć pewność ze dokumenty zostaną prawidłowo przygotowane a samo zebranie będzie przeprowadzone sprawnie.

Narada zakończyła się podsumowaniem dotychczasowej pracy komisji oraz podziękowaniami za uczestnictwo w spotkaniu.

Opracowała: D. Wojciechowska - instruktor ds. ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio