Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

ROD „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie - pozytywne zakończenie jednej ze spraw roszczeniowych - 22.01.2019

Rodzinne Ogrody Działkowe „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie powstały w latach 60 – tych XX wieku jako przyzakładowe pracownicze ogrody działkowe. Teren na którym istnieją stanowi obecnie współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz szeregu osób fizycznych i prawnych. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie, Zarządy ROD, a także samych działkowców, sytuacja prawna nadal nie została uregulowana, co skutkuje licznymi postępowania roszczeniowymi kierowanymi zarówno wobec Związku, jak i działkowców.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie aktywnie uczestniczy w trwających sporach sądowych. Działania podejmowane przez pełnomocnika doprowadziły jedno z postępowań o zapłatę za bezumowne korzystanie do wydania wyroku przez Sąd Najwyższy, który uchylił niekorzystny dla Związku wyrok.

Kolejne działania podejmowane przez radcę prawnego OZM PZD w Krakowie doprowadziły do zawarcia ugody sądowej z jednym ze współwłaścicieli, na mocy której uzyskano zrzeczenie się roszczeń wobec Polskiego Związku Działkowców, jak i działkowców. Ugoda ostatecznie objęła dwa postępowania sądowe, które ostatecznie zostały prawomocnie umorzone (postanowienia z dnia 6 lipca 2018 roku oraz z dnia 7 grudnia 2018 roku).

OZM PZD w Krakowie ma jednak na uwadze, że zawarta ugoda nie kończy wszystkich roszczeń wobec terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Krakus” i „Cichy Kącik” w Krakowie.

Mamy jednak nadzieje, że liczne działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd, Zarządy ROD „Krakus” i „Cichy Kącik” w Krakowie, jak i samych działkowców przyniosą oczekiwany efekt, a organy administracji publicznej zaprezentują przychylne stanowiska.

Okręgowy Zarząd Małopolski
PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio