Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska – Białej zagrożeniem dla ROD - 21.01.2019

PZD Okręg Śląski informuje ROD położone na terenie miasta Bielska – Białej, że zostało wydane zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska – Białej.

Z analizy zapisów studium wynika, iż ROD nie zostały ujęte w studium jako „zieleń działkowa”. Większość ogrodów została oznaczona symbolem ZP, który oprócz ogrodów oznacza także tereny parków i skwerów. Niektóre ROD mają przeznaczenie komercyjne np. pod usługi i mieszkalnictwo. Takie zapisy stanowią poważne zagrożenie dla ROD, gdyż w przyszłości wiązać się to będzie z likwidacją ROD.

Wyłożenie projektu „studium” nastąpi do dnia 28 stycznia 2019r.  Natomiast uwagi do studium można wnosić na piśmie w terminie do 18 lutego 2019r.

Mając na uwadze interes ROD i działkowców wzywamy wszystkie ROD i działkowców do składania pisemnych wniosków i uwag do studium. We wniosku należy podać nazwę ROD, jego adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Należy wnosić o ujęcie tych nieruchomości jako „ZD – ZIELEŃ DZIAŁKOWA”. (Wykaz nieruchomości ROD każdy zarząd  posiada w planie zagospodarowania ROD – tabelka z numerami działek, bądź mapa).

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio