Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkania z samorządowcami - 10.01.2019

W dniu 7 stycznia br. członkowie władz okręgowych Okręgu Koszalin spotkali się z samorządowcami.

Prezes Okręgu spotkał się z Burmistrz Białogardu Emilią Bury. Spotkanie poświęcone było dalszemu wspieraniu rodzinnych ogrodów działkowych w Białogardzie przez władze miasta. Omówiono również sposoby utrzymania właściwego porządku na terenach ROD, usuwania odpadów, usuwania zbędnych drzew. Omówiono również kwestie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym względzie nic ogrodom działkowym w Białogardzie nie grozi. Poinformowano Panią Burmistrz o kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i poproszono o pomoc lokalową na przeprowadzenie w godnych warunkach walnych zebrań.

Wiceprezes Okręgu wraz z Inspektorem ds terenowo-prawnych w towarzystwie zarządu ROD Emilii Gierczak w Kołobrzegu spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Jackiem Woźniakiem. Rozmowa dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym jest urządzony Ogród, celem dokończenia rozbudowy świetlicy ogrodowej. Plan zostanie zaktualizowany w miesiącu lutym br. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że nie ma żadnej woli politycznej aby likwidować jakikolwiek rodzinny ogród działkowy w Kołobrzegu.

Omówiono również sprawy związane z wspieraniem przez Rade Miejską Kołobrzegu zagospodarowania działki gruntu uzyskanej przez PZD jako teren zamienny za tereny ROD przeznaczone pod budowę drogi S11 i S6. Rada Miejska będzie wspierać ogrody w Kołobrzegu w dalszym ich rozwoju. W celu ustalenia form pomocy w zagospodarowywaniu nowego terenu ROD odbędą się spotkania robocze ustalające zakres tej pomocy. Pan Przewodniczący został zaproszony przez zarząd ROD E. Gierczak na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

RN

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio