Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Podkarpacka PZD - 27.12.2018

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD w Rzeszowie.
Pierwszym tematem poruszonym w trakcie posiedzenia było podsumowanie wyborów samorządowych w 2018 r. Środowisko podkarpackich działkowców reprezentowało łącznie 17 osób, z tej liczby 9 osób uzyskało mandaty w organach samorządu terytorialnego. Radnymi rad miejskich i gminnych zostało łącznie 7 osób, działkowiec z łańcuckiego ROD został Burmistrzem Miasta, działkowiec z ogrodu działkowego w Tarnobrzegu uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dalszej kolejności omówiono sprawy funkcjonowania kolegiów prezesów ROD w Okręgu Podkarpackim, bieżącej działalności istniejących w Okręgu trzech Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz konieczności powołania kolejnych dwóch nowych ośrodków. Tematyka finansowo-księgowa w ROD została dodatkowo wzbogacona o informację w zakresie wdrażania w ogrodach programu komputerowego DGCS PZD System. Członkowie Okręgowej Rady zostali także zapoznani z wynikami prowadzonych postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ogrodów w trybie art.75 i 76 ustawy o ROD.

Większą część posiedzenia zajęła tematyka przygotowań do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w 2019 roku. Uczestniczący w dyskusji członkowie Okręgowej Rady zwracali uwagę na potrzebę dotarcia w ogrodach do tych działkowców, którzy podejmą się działalności w organach PZD. Podnoszono sprawę wcześniejszego przygotowania kandydatów do obowiązków, które będą wykonywać z racji pełnionych funkcji. Położono nacisk na udzielanie pomocy Zarządom ROD przy prawidłowym przygotowaniu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Podkreślono, iż najważniejszy jest jak najliczniejszy udział działkowców w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.
Okręgowa Rada Podkarpacka przyjęła apel w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w 2019 roku.
Posiedzenie Okręgowej Rady zakończono wzajemnym złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych.

Jadwiga Brzozowska 

OZ PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.