Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Okręg Śląski o jubileuszu uchwalenia ustawy o ROD - 21.12.2018

Kilka dni temu minęło już 5 lat od daty uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomnijmy, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Parlament miał 18 miesięcy na uchwalenie nowego prawa dla działkowców.

Brak nowej ustawy oznaczałby utratę mocy przepisów, z których wynikają prawa działkowców do terenów, prawa PZD, a także chroniących ogrody przez likwidacjami. Związek od samego początku podjął wytężone działania zmierzające do obrony działkowców i Związku. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstał obywatelski projekt ustawy o ROD, który został procedowany w Sejmie.

Data 13 grudnia 2013 roku była przełomowym momentem dla dalszego funkcjonowania ROD w Polsce i dla Polskiego Związku Działkowców. Udało się bowiem zachować prawa działkowców do działek oraz przekształcono PZD w stowarzyszenie ogrodowe, które dalej może realizować swoje cele istotne dla rozwoju ROD. Zagwarantowano także prawa działkowców i stowarzyszenia ogrodowego na wypadek likwidacji czy roszczeń, wprowadzono zasady regulujące system organizacyjny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, czy na nowo wprowadzono regulacje pozwalające na nabywanie przez stowarzyszenie ogrodowe prawa do nieruchomości.

Na tym ostatnim punkcie warto się pochylić, gdyż ma on jedno z najistotniejszych znaczeń dla funkcjonowania ROD, zwłaszcza w Okręgu Śląskim, ale nie tylko. Jak wiemy wiele ROD w Polsce miało nieuregulowany stan prawny nieruchomości z różnych powodów – najczęściej w wyniku pewnych zaszłości i braku działań ze strony organów państwowych. Powstała sytuacja była dużym zagrożeniem dla Związku i działkowców, gdyż nieuregulowany stan prawny nieruchomości może skutecznie utrudnić obronę praw działkowców i Związku nie tylko w przypadku likwidacji czy roszczeń do gruntów ROD, ale także podczas realizacji bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem ROD np. inwestycjami.

Po wejściu w życie ustawy wszystkie struktury PZD podjęły duży wysiłek i przystąpiły do regulacji stanu prawnego gruntów ROD, które znajdują się gruntach gminy bądź Skarbu Państwa bez tytułu prawnego. W krótkim czasie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów wpłynęły tysiące wniosków o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania do nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe PZD. Konsekwencją tego jest wydanie stosownych decyzji potwierdzających nabycie prawa użytkowania. W Okręgu Śląskim na dzień dzisiejszy dzięki przepisom nowej ustawy uregulowano ponad 1300 ha nieruchomości i dalej wiele postępowań jest w toku.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że obecna ustawa o ROD pełni bardzo ważną rolę dla ogrodów i Związku i stanowi fundament funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ponadto jej korzystne zapisy dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego służą dobrej realizacji celów ROD oraz zabezpieczają ich prawa i majątek. Miejmy nadzieję, że Związek nie będzie musiał już podejmować kolejnych prób obrony ustawy jak pokazuje przeszłość, a obecna będzie dalej służyć działkowcom i wspierać w rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Opracowanie: Mateusz Macianty, Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.