Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wigilia grudziądzkich działkowców - 20.12.2018

Okres świąteczny pełen jest optymistycznego nastawienia do nadchodzącego Nowego Roku. Jest to czas refleksji oraz podsumowania działań, które każdy z nas zaplanował w kończącym się roku. Wszystkie działania i założenia realizowaliśmy nie tylko dla siebie, ale również dla tych, na rzecz których społecznie pracowaliśmy i pracujemy, starając się ze wszystkich sił promować i rozpowszechniać ideę ogrodnictwa działkowego, pokonywać bariery, które stoją na drodze do rozwoju i unowocześniania naszych ogrodów. 13 grudnia minęło 5 lat od uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, było to święto polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwyciężyła jedność i idea ogrodnictwa działkowego, tak potrzebna w betonowych miastach.

Spotkania Wigilijne, tak mocno związane z polską tradycją, są przykładem pełnej ciepła integracji, bez względu na bariery, które czasem – wbrew dosłownemu znaczeniu tego słowa – łączą nas w jedną rodzinę: rodzinę działkowa.

Jednym z takich spotkań, przygotowywanych przez Przewodniczących Kolegiów Prezesów ROD miasta Grudziądza - Małgorzatę Jasińską oraz Mieczysława Chrapińskiego - jest spotkanie prezesów grudziądzkich ogrodów działkowych. Również w tym roku mieliśmy przyjemność cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

     

Dnia 17 grudnia 2018 roku w Bursie Caritas przy pięknie udekorowanych stołach, przy dźwięku kolęd podsumowaliśmy rok.

Na zaproszenie Przewodniczących obu kolegiów przybył Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego a zarazem członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Krzysztof Kosiński, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Maja Banasik – reprezentująca Prezydenta Miasta Grudziądza – Macieja Glamowskiego, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu - mł. insp. Tomasz Szczygieł oraz członkowie zarządów grudziądzkich rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu podsumował mijający rok, podkreślając, że był to kolejny bardzo pracowity okres dla działkowców i zarządów ROD. Nawiązał także do nadchodzącej co raz to większymi krokami kampanii sprawozdawczo-wyborczej na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Działkowców.

   

Natomiast zaproszeni goście w bardzo ciepłych słowach wyrażali się o fenomenie idei ogrodnictwa działkowego i krzewieniu tych ideałów przez Polski Związek Działkowców, jak również pozytywach istnienia ogrodów w miastach, spełniających rolę ich naturalnych zielonych płuc.

Tekst i foto: Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.