Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD w Delegaturze Rejonowej Okręgu Śląskiego w Będzinie - 19.12.2018

Grudzień to czas odbywania już ostatnich w tym roku spotkań i narad aktywu Okręgu Śląskiego PZD. W dniu 13 grudnia taka narada odbyła się z udziałem Prezesów ROD wchodzących w skład będzińskiej delegatury. Przed końcem roku warto omówić najważniejsze sprawy ROD, a także rozpocząć przygotowania do przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

Nie inaczej było i w tej naradzie, gdzie Kierownik Delegatury p. Zygmunt Man omówił kwestie organizacji i przeprowadzania przyszłorocznych zebrań, a także dokumenty i wytyczne, które w ostatnim czasie zostały wysłane do ROD z Jednostki Krajowej PZD. Otrzymane przez ROD wytyczne z pewnością pomogą Zarządom ROD we właściwym przygotowaniu walnych zebrań, na których zapadną ważne dla ROD decyzje związane w wyborem nowych zarządów i komisji rewizyjnych. W przedmiotowych wytycznych znalazła się bogata część opisowa procedury przeprowadzenia zebrań. Kierując się nimi żaden Zarząd ROD nie powinien mieć problemu z właściwym przygotowaniem się do zebrania. Druga część wytycznych to wszystkie niezbędne wzory uchwał i protokołów opracowane według potrzeb ROD.

W porządku obrad narady znalazły się także takie tematy jak: DGCS PZD System, dokumenty RODO, nowy Regulamin ROD, kontrole ROD. Wszystkie zostały omówione przez Dyrektora Biura Okręgu Śląskiego PZD oraz Kierownika Delegatury.

Przedstawiono dotychczasowe działania Okręgu zmierzające do wdrożenia w ROD programu DGCS PZD System. Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD w swoim wystąpieniu podkreślił jego istotne zalety w procesie zarządzania ROD oraz jego dostosowanie do potrzeb ROD, a także wymagań narzuconych przez przepisy prawa w tym ochronę danych osobowych. Podczas narady wszyscy obecni prezesi ROD otrzymali komplet dokumentów do zamówienia programu, a także wyjaśniono im jak sprawnie mogą rozpocząć pracę na programie. Kierownik delegatury podkreślił, że program i tak z czasem trafi do wszystkich ROD, więc już dzisiaj warto się z nim zapoznać i ułatwić sobie pracę w ROD.

W dalszej części narady p. Jadwiga Maca – Księgowa OFK w Będzinie przedstawiła ważne dla ROD sprawy finansowo – księgowe. Prezesi zostali poinformowani m.in. o zmianie przepisów w zakresie wysyłania PITów do Urzędu Skarbowego. Przypomnijmy, że 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią od 1 stycznia 2019 r., wszystkie ROD będące płatnikami w rozumieniu ustawy, będą zobowiązane składać deklaracje PIT-4R, PIT- 8AR, PIT-11, PIT-8C w wersji elektronicznej. Do złożenia deklaracji konieczne jest posłużenie się tzw. Certyfikowanym Podpisem Elektronicznym. Niemniej jednak w będzińskiej delegaturze, ROD nie będą miały z tym problemów, gdyż księgowa OFK przekaże stosowne dokumenty do urzędu. Już dawno prezesi ROD wystawili dla niej stosowne pełnomocnictwa i dzisiaj przekazują dokumenty. Na marginesie informujemy, że w programie DGCS PZD System istnieje możliwość wygenerowania gotowych dokumentów PIT co znacznie przyspiesza pracę.

Ważnym punktem narady było także omówienie przez Jerzego Latosa (Komisja Inwestycyjna przy delegaturze) spraw związanych z procedurą i realizacją zadań inwestycyjno – remontowych w ROD. Dyrektor Biura Okręgu podkreślił, aby wszystkie zadania realizowane w ROD były zgłaszane do planu zadań Okręgu, bez względu na to czy ROD będą się starać o dofinansowanie czy też nie. Jest to ważne celem późniejszego sprawnego zakończenia i odbioru końcowego zadania.

Na zakończenie omówiono także wyniki wyborów samorządowych 2018r. Podkreślono jak ważna jest dobra współpraca z samorządami, która odpowiednio nakierowana pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów ROD. Warto także wykorzystać składane podczas kampanii wyborczej deklaracje, gdyż wybrani do struktur samorządowych kandydaci mogą pomóc ROD. Przykładem dobrej współpracy w ostatnim czasie jest miasto Łaziska Górne, które w dużym stopniu dofinansowało budowę siedziby dla Zarządu ROD – o czym przeczytać można więcej tutaj – link. Naradę zakończono życzeniami świątecznymi.

 

Mateusz Macianty
Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.