Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Inwestycje realizowane w ROD „Spółdzielca” w Trzciance w 2018 roku - 18.12.2018

12 grudnia Zarząd ROD „Spółdzielca” w Trzciance na posiedzeniu podsumował swoją działalność w 2018 roku, w tym rozliczył zrealizowane inwestycje i remonty. W posiedzeniu na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD Sebastiana Zdanowskiego uczestniczyła Maria Fojt, Wiceprezes Okręgu PZD.

ROD, w którym działki posiada 50 rodzin, położony jest za miastem, otoczony z trzech stron lasem. Są one dobrze zagospodarowane i wyposażone w estetyczne altany. Działkowcy uprawiają warzywa i owoce. Na każdej działce urządzone są miejsca na wypoczynek dla rodziny.

Dla Zarządu ROD był to bardzo pracowity rok, gdyż ogród po awarii własnego ujęcia wody w 2017 roku i braku możliwości naprawy studni głębinowej, po przedstawieniu sprawy działkowcom na walnym zebraniu zwrócił się do Burmistrza Miasta Trzcianki o doprowadzenie wody miejskiej do ogrodu. Władze samorządowe w krótkim terminie ułożyły ponad 350 mb sieci i działkowcy od maja br. już korzystali z wody miejskiej.

Na sfinansowanie kosztów montażu wodomierzy w studzienkach na działkach zgodnie z uchwałą walnego zebrania sprawozdawczego Zarząd ROD otrzymał 10 000 złotych pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD oraz wystąpił o dotację z Funduszu Rozwoju PZD Krajowego Zarządu PZD na dofinansowanie kosztów związanych z przełączeniem wody na terenie ogrodu. Krajowy Zarząd PZD przyznał ogrodowi 3 000 złotych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Zarządu ROD i działkowców oraz środkom finansowym z Krajowej Rady PZD w krótkim terminie na wszystkich działkach zostały zamontowane wodomierze w studzienkach.

    

W ogrodzie brakowało również siedziby dla Zarządu ROD. Problem ten Prezes ROD Sebastian Zdanowski przedstawił członkom PZD na walnym zebraniu i wystąpił z propozycją zakupu altany ogrodowej. Okręgowy Zarząd PZD dokonał oględzin altany, którą zamierzał zakupić Zarząd ROD i ocenił, że jest ona pobudowana zgodnie z przepisami budowlanymi, która po adaptacji będzie spełniała funkcję biura dla Zarządu ROD. Realizacja tego zadania została ujęta w Okręgowym Programie budowy siedzib dla Zarządów ROD w Okręgu Pilskim.

Koszt adaptacji to kwota 14 000 złotych. Zarząd ogrodu wystąpił z wnioskiem do Krajowego Zarządu PZD na dofinansowanie tego zadania i otrzymał dotację z Funduszu budowy siedzib w wysokości 5 000 złotych. Większość prac wykonano już przy adaptacji altany na biuro. Część wyposażenia biura w meble Zarząd ROD otrzymał od działkowców oraz od Burmistrza Trzcianki. W zaadaptowanej altanie Zarząd ogrodu rozpocznie urzędowanie w 2019 roku.

Również w 2018 roku został zmodernizowany teren ogólny ogrodu, gdzie organizowane są imprezy dla dzieci i działkowców z okazji Dnia Działkowca.

Wszystkie prace w ogrodzie wykonali członkowie Zarządu ROD i działkowcy - Piotr Skowroński, Robert Koczorowski, Marta Zdanowska, Mariola Walkowiak, Stanisław Mickiewicz, Robert i Jerzy Zuszma, Maria Orwat, Regina Sołtysiak oraz Sebastian Zdanowski.

Maria Fojt podziękowała Zarządowi ROD i działkowcom za ich pracowitość i zrealizowanie wszystkich zadań przyjętych przez walne zebranie członków PZD.

MF

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio