Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XIV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile - 18.12.2018

14 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgoweej Rady PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów ROD Okręgu Pilskiego. Obradom przewodniczył Marian Praczyk - Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Prezes Okręgu Marian Praczyk przekazał informacje o aktualnej sytuacji w Związku oraz z obrad XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD. Poinformował między innymi o wysokości partycypacji i składki w 2019 roku, o przyjęciu uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Amortyzacyjnego w PZD, o wynagradzaniu członków organów PZD, przewidywanych podwyżkach energii elektrycznej, nowelizacji ustawy o PIT, która dot. również ROD.

W swoim wystąpieniu przypomniał, że 13 grudnia minęła piąta rocznica uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwalenie tej ustawy było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.Wiceprezes Okręgu Maria Fojt przedstawiła ocenę realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Następnie przedstawiła informację o wynikach wyborów samorządowych w Okręgu Pilskim, w którym kandydowało 39 członków Związku z rodzinnych ogrodów działkowych. Mandat radnego uzyskało 22 członków PZD z 19 ROD. Pięciu z nich to członkowie samorządów ogrodowych.

Ocenę zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ROD przedstawiła Iga Dmitroca – kierownik biura. W toku dyskusji poruszano między innymi problemy związane z bezpieczeństwem w ROD. Głos zabierali: Jan Stefańczyk Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Kolejarz” w Chodzieży, Ryszard Grzelak Prezes ROD „Malwa” w Pile, Wojciech Urban Przewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie, Andrzej Kraft Prezes ROD im. „Janka z Czarnkowa” w Czarnkowie, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile.

Przyjęto dwie uchwały oraz list otwarty do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem.

AK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio