Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe dla zarządów ROD w Toruniu - 18.12.2018

W dniach 11-12 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyły się szkolenia dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Prowadzącymi szkolenia ze strony Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w zagadnieniach statutowo-organizacyjnych był Prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski oraz zastępca dyrektora biura – Anna Bołądź, natomiast w dziedzinie finansów oraz księgowości główna księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • Wyniki wyborów samorządowych z uwzględnieniem udziału i wyboru działkowców do samorządów lokalnych;
 • Kampania sprawozdawczo-wyborcza w 2019 roku;
 • Zmiany dotyczące elektronicznej formy rozliczania PIT-ów oraz zmiany terminów przekazywania dokumentów do Urzędów Skarbowych;
 • Korzyści płynące dla zarządów ROD z powierzenia księgowości do Ośrodka Finansowo-Księgowego;
 • Prezentacja zalet programu komputerowego DGCS PZD System;
 • Zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w ROD;
 • Skargi;
 • Wnioski wypływające z przeprowadzonych kontroli w rodzinnych ogrodach działkowych;
 • Regulamin ROD;
 • Kolegia prezesów – zadania;
 • Bezpieczeństwo w ROD, zamieszkiwanie;
 • Nowelizacja Ustawy „śmieciowej”;
 • Prognozy wyższych kosztów tytułem zużytej energii elektrycznej;
 • Odznaczenia w PZD – terminy wnoszenia wniosków oraz zasad przyznawania.
     

Każdemu z wyżej wymienionych punktów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Narady szkoleniowe obejmujące wyłącznie temat kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych, odbędą się w małych grupach w połowie stycznia 2019 roku. Wówczas to członkowie zarządów ROD uczestniczący w naradach szkoleniowych będą pogłębiać wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia walnych zebrań z uwzględnieniem tematyki inwestycji w ROD, rygoru stosowania zapisów RODO, itp.


Piotr Gadzikowski
Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio