Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

"Samorząd lokalny jako partner rozwoju ROD" - Konferencja prezesów ROD - 17.12.2018

W Turawie pod Opolem zebrali się prezesi ROD z Okręgu Opolskiego, by w dniach 14 i 15 grudnia dyskutować nad zwiększaniem udziału samorządów w finansowaniu infrastruktury ogrodowej. W pierwszym dniu gościliśmy Barbarę Kamińską z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Janusza Wojczyszyna z Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz Arkadiusza Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Opola.

Burmistrz z Olesna jest przyjacielem tamtejszych ogrodów, więc wysłuchaliśmy z uwagą jego przedstawiciela J. Wojczyszyna, który mówił o relacjach władz miejskich z prezesami ROD oraz edukacyjnej funkcji ogrodów.
Prezydent Opola A. Wiśniewski mówił o warunkach współpracy, podkreślając, że kluczową przesłanką jest aktywność zarządu. Zwrócił uwagę na fakt, że PZD, mający długą historię i świetną organizację, ma wielkie szanse na partycypację w budżecie miasta. Gdy jest zapraszany na ogrodowe uroczystości to nie orientuje się w potrzebach ogrodu.

Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska poinformowała o powołaniu specjalnej jednostki w Urzędzie Marszałkowskim ds. kontaktów z ogrodami działkowymi. Będzie ona koordynować działania, przede wszystkim konkursy, na rzecz ROD. Pani Dyrektor wskazała na możliwości dofinansowania wielu imprez, czy to sportowo-turystycznych, czy dotyczących zdrowia przez swój urząd.

Po przerwie i pożegnaniu gości głos zabrał prezes Okręgu Bartłomiej Kozera, który wygłosił referat „O potrzebie zmian w kierowaniu ogrodem”. Wystąpienie to wywołało ożywioną dyskusję. Głos zabrało wielu uczestników, zgłoszono wiele uwag i postulatów. Ustalono, że w styczniu odbędą się posiedzenia wszystkich kolegiów prezesów, na których przyjęte będą zasady postępowania wobec władz lokalnych. Sugerowano powołanie stowarzyszenia, co umożliwiłoby bycie beneficjentem funduszy marszałkowskich. Postulowano szersze włączenie się Okręgu w przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Drugiego dnia prezesi rozdzielili się na trzy grupy, w zależności od wielkości ogrodu, którym kierują. Powstały w miarę równoliczne zespoły (do 100 działek – prowadziła Teresa Strzelec wiceprezes Okręgu, od 101 do 400 – prowadził Tomasz Ośródka inspektor ds. organizacyjnych i powyżej 401 – prowadził prezes Okręgu). Przedmiotem obrad był „Program Rozwoju Społecznego ROD”, jego realizacja przez zarządy. Kierujący obradami przedstawili materiał wprowadzający.

Po dwóch godzinach prezesi spotkali się na obradach plenarnych, gdzie podsumowano pracę w grupach. Okazało się, że w wielu wypadkach problematyka społeczna była tylko pretekstem do dyskusji. Ustalono, że organizowane będą w dużych ogrodach przynajmniej dwie imprezy integracyjne w ciągu roku, w mniejszych ich liczba będzie większa. Doceniono wagę tych imprez, ale skarżono się na pasywność działkowców, na problemy z finansowanie przedsięwzięć, na powszechny w ogrodach egoizm. Postulowano zmniejszenie biurokracji w Związku oraz przygotowanie koncepcji łączenia ogrodów.

Po przerwie kawowej głos zabrała Ewa Sławińska-Kolev, inspektor ds. inwestycji OZ, która omówiła wybrane kwestie dotyczące inwestowania i modernizacji w ogrodach, przede wszystkim te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Obrady podsumował Bartłomiej Kozera, który przedstawił uchwały dotyczące wynagrodzeń w Związku, łączenia małych ogrodów oraz tworzenia funduszu amortyzacyjnego w PZD na poziomie rod.

BK

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio