Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIV Posiedzenie Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach - 17.12.2018

12 grudnia 2018 r. odbyło się XIV Posiedzenie Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Jednostki Krajowej PZD mecenas Tomasz Terlecki reprezentujący Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego, który w związku z obowiązkami służbowymi na posiedzenie nie mógł dotrzeć osobiście. W posiedzeniu uczestniczył również członek krajowej komisji rewizyjnej – przewodniczący okręgowej komisji Zenon Jabłoński.

Obrady otworzył przy frekwencji 86% Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który na wstępie przywitał wszystkich uczestników posiedzenia. Porządek Obrad został przyjęty jednogłośnie.

Prezes Okręgu Śląskiego w swoim wystąpieniu omówił aktualną sytuację w Związku. Przekazał także informacje o przygotowaniach do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019. Czekające nas w przyszłym roku walne zebrania są istotne ponieważ Zarządy ROD będą podsumowywać swoją kadencyjną działalność. Kluczowe jest dobre przygotowanie tychże Zarządów oraz osób obsługujących zebrania. Prezes podkreślił, że dzięki wytycznym przekazanym dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD przez Krajową Radę PZD, zebrania powinny być przeprowadzone bez zastrzeżeń. Przyjęto zadania dla Okręgowego Zarządu, powołując zespoły ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Wybrano członków komisji uchwał i wniosków. Następnie Prezes Noski nawiązując do tematyki XIV Posiedzenia Okręgowej Rady omówił sprawy organizacyjne Okręgu Śląskiego, w tym:

  • popularyzacja program DGCS PZD System w ROD,
  • przygotowania do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019r.,
  • przygotowania do konferencji przedzjazdowych,
  • regulacja gruntów ROD,
  • podsumowanie wyborów samorządowych,
  • ocena kontroli ROD w Okręgu Śląskim,
  • inwestycje w ROD Okręgu Śląskiego.

Głos zabrali także Mateusz Macianty - dyrektor biura Okręgu Śląskiego, Artur Olczyk - starszy inspektor ds. inwestycji, Magdalena Madera-Kubasiak - inspektor ds. terenowo-prawnych, Monika Deorowicz - radca prawny Okręgu Śląskiego, Barbara Kozikowska - p.o. Głównej Księgowej . Mecenas Tomasz Terlecki ustosunkował się do zadanych pytań i wyjaśnił nurtujące kwestie.

       

Piotr Mioduszewski przewodniczący komisji uchwał i wniosków odczytał protokół komisji. Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD podjęła pięć uchwał i stanowisko w sprawie wprowadzenia programu DGCS PZD System w ROD.

Na zakończenie mecenas Tomasz Terlecki złożył życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu swoim oraz Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski podziękował wszystkim przybyłym na posiedzenie, życzył Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Na tym posiedzenie zakończono.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

Opracowała: D.Wojciechowska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio