Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie szkoleniowo-opłatkowe instruktorów SSI Okręgu Pomorskiego PZD - 15.12.2018

W grudniu 2018 r. odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego. Aby uprzyjemnić spotkanie i stworzyć przedświąteczny nastrój panie instruktorki Barbara, Lonia, Regina i Iwona wykonały stroiki świąteczne, którymi udekorowały salę szkoleniową Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD.

Instruktorów SSI przywitała Marianna Hukała-Niemczuk – instruktor etatowy Okręgu Pomorskiego PZD. Instruktor podkreśliła, jak ważną rolę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych pełni dobrze działająca Społeczna Służba Instruktorska.

W czasie spotkania zostały poruszone następujące tematy:
● zmiany w regulaminie ROD - nowy regulamin obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.,
● organizacja i uczestnictwo działkowców w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo–Wyborczych w roku 2019 r.,
● udział ogrodów w Konkursie Okręgowym ,,ROD Roku 2019” i ,,Wzorowa działka 2019”,
● sprawozdanie z działalności za rok 2018,
● wytyczne dla instruktorów na rok 2019.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów:
● Ozdobne rośliny pnące i ich zastosowanie na działce – temat ten przedstawiła w formie prezentacji pani mgr Aleksandra Garnys.

● Przygotowanie roślin sadowniczych do zimowania – przedstawił mgr Mariusz Anioła – sadownik z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Po wysłuchaniu wykładów instruktorzy podczas dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z omawianymi tematami.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością mgr Beata Milianowska –nowa dyrektor Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Na zakończenie w świątecznej atmosferze instruktorzy podzielili się opłatkiem, życząc sobie nawzajem Wesołych Świąt.

Instruktorzy otrzymali nowy regulamin ROD oraz kalendarze biodynamiczne na rok 2019.

MHN

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.