Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowy Zarząd PZD informuje: Batalia o ROD „Księży Młyn” w Łodzi dalej trwa - 14.12.2018

Dokładnie 8 listopada 2016 roku nastąpiło pierwsze wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu. Projekt planu opracowany był dla terenu Łodzi w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza oraz ulic: Milionowej, Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej. To wtedy okazało się, że projekt planu nie uwzględnia dla terenu ROD „Księży Młyn” ówcześnie obowiązujących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w postaci zieleni działkowej.

Zarówno Związek, jak i zarząd ww. ROD, a także sami działkowcy podjęli aktywne działania, w celu zachowania ogrodu w całości, zarzucając projektowi m.in. brak uwzględnienia stanu faktycznego polegającego na istnieniu od ponad 60 lat ogrodu działkowego na tym terenie. Przecież Rodzinny Ogród Działkowych „Księży Młyn” jest jednym z największych i najstarszych ogrodów w Łodzi, gdzie urządzonych jest ponad 900 działek. Na terenie, na którym miasto planuje tzw. „zieleń publiczną urządzoną” znajduje się nie tylko 125 działek rodzinnych, ale i świetlica ogrodu działkowego. Ogród w ostatnim czasie podejmował również starania o sfinansowanie inwestycji w ogrodzie właśnie z myślą jego otwarcia na potrzeby mieszkańców Łodzi. Wobec tych gruntów PZD uzyskał tytuł prawny do gruntu na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego nie ma się co dziwić, że działkowcy i Związek podejmują działania w celu jego obrony.

We wrześniu br. projekt planu zagospodarowania powyższego terenu ponownie został wyłożony, celem zgłaszania uwag. W projekcie tym - co zostało zaakceptowane przez Komisję Planu przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – przewiduje się, iż na terenie ogrodu ma powstać plaża i park. Całkowicie ignoruje się nie tylko fakt istnienia na tym terenie ponad 60-letniego ogrodu, ale i mieszkańców Łodzi, którzy od lat użytkują swoje działki, włożyli w ich wygląd nie tylko wiele pracy, ale i pieniędzy. Odbieranie im ich kawałka ziemi i „przerzucanie” w inny teren miasta nie jest dobrym rozwiązaniem.

Związek nie sprzeciwia się, gdy miasta zamierzają na terenach ogrodów działkowych realizować cele publiczne. Zawsze współpracuje, aby ewentualne likwidacje jak najmniej dotknęły działkowców. Związek zdaje sobie sprawę, iż niekiedy są inwestycje, które mają pierwszeństwo w realizacji. Jednakże stanowczo sprzeciwia się inwestycjom, które nie mają charakteru celu publicznego, zwłaszcza jeśli urzędnicy zadbany i dobrze funkcjonujący ogród chcą zamienić w plażę.

Do projektu wpłynęło wiele uwag, w tym aż 103 pochodzą od działkowców. To pokazuje, jak aktywnie działkowcy protestują przed likwidacją ROD. Niestety uwagi nie zostały uwzględnione i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trafi pod obrady Rady Miasta.

Związek nie składa broni i dalej będzie aktywnie walczył o zachowanie ogrodu. Nawet nieprawdziwe informacje przekazywane przez urzędników, że wiele osób popiera powstanie nad stawem przy ul. Przędzalnianej plaży i parku, nie wpłynie na postawę Związku. Liczymy, że w końcu radni usłyszą głos działkowców i zrozumieją, że zastąpienie pięknego ogrodu funkcjonującego od kilkudziesięciu lat nie jest dobrym rozwiązaniem i z pewnością wywoła tylko wiele łez.

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio