Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD - 14.12.2018

10 grudnia br. w Łodzi odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Prezesa Związku reprezentował pracownik biura Jednostki Krajowej PZD Monika Kożuch. W planie posiedzenia znalazło się pięć tematów.

Omówiono stan prawny gruntów zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Przedstawiano informacje o przeprowadzonej dla zarządów ROD oraz działkowców obsłudze prawnej, także o promocji i sposobie wdrażaniu programu DGCS PZD System przez Okręg Łódzki. Podsumowano wybory samorządowe w 2018 roku oraz poinformowano o wynikach kontroli odbytych w ROD w II półroczu 2018 r. Obradom przewodniczyła Prezes OŁ PZD Izabela Ożegalska.

    

Dokonując oceny dotychczasowych działań związanych z regulowaniem stanów prawych gruntów zajętych pod rodzinne ogrodu działkowe Okręgowa Rada Łódzka podjęła uchwałę nr 1/XV/2018, w której zwróciła uwagę na zintensyfikowanie działań, mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości. Nadal należy prowadzić analizę posiadanych dokumentacji ROD celem ustalenia, czy ROD mającą uregulowany stan prawny oraz czy dokumentacja pozwala na ujawnienie tytułu prawnego na rzecz PZD. Ponadto konieczne jest podjęcie kroków zmierzających do ustalenia, czy organy administracji publicznej prowadzą dotychczasowe postępowania o nabycie prawa użytkowania przez PZD z zachowaniem terminów.

Tematem, któremu poświęcono najwięcej uwagi było wdrożenie programu DGSC PZD System w ROD. W tej sprawie Okręgowa Rada podjęła Uchwałę nr 2/XV/2018, w której zaleca wszystkim ogrodom nabycie dedykowanego dla ROD programu. Podkreślono, że dynamiczne zmiany technologii komputerowej i informatyki spowodowały, że komputer stał się podstawowym narzędziem do pracy w każdej jednostce organizacyjnej. Główna Księgowa OŁ przypomniała, że od 2017 roku trwają pracę nad wdrożeniem programu komputerowego DGCS PZD System. Przekazała, że Okręg Łódzki PZD w roku bieżącym zorganizował cztery szkolenia dla zarządów ROD i prezentację dla zarządów ROD mającą na celu przybliżenie funkcjonalności programu. Zwróciła uwagę, że od 1 stycznia 2019 roku deklaracje podatkowe musza być składane przez ROD do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2019r .

Okręgowa Rada również podjęła uchwałę nr 3/XV/2018 w sprawie obsługi prawnej rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców w Okręgu Łódzkim. Zwrócono uwagę na najczęściej występujące zagadnienia, w których zarządy ROD wymagały prawnego wsparcia tj. zasady przenoszenia praw do działki, sposoby postępowania i rodzaje dokumentów wymaganych do złożenia w przepadu śmierci działkowca, zagospodarowania działki w tym budowę i położnie altan, kompostowników.