Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Kogo dotyczy zwolnienie z opłaty ogrodowej? - 13.12.2018

Czy zwolnienie z opłaty ogrodowej, o którym mowa w § 147 ust. 4 Statutu PZD, dotyczy osoby bliskiej nabywającej działkę po żyjącym, czy po zmarłym działkowcu?

Co do zasady, każdy nowy działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Istnieje jednak kilka zwolnień od ww. obowiązku, które zostały określone w § 147 ust. 4 i 5 Statutu PZD.

Jednym z nim jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD (zwanej potocznie opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki po osobie bliskiej” (§ 147 ust. 4).

W praktyce, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach:

  • nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD), 
  • nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmieci (art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).

W ww. przypadkach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie, inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do § 147 ust. 5 statutu PZD.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio