Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Grudziądzkie kolegia prezesów na spotkaniu z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną - 12.12.2018

10 grudnia 2018 roku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Grudziądzu podsumowały zbliżający się do końca rok. W spotkaniu brali udział przewodniczący obu grudziądzkich kolegiów prezesów tj. Małgorzata Jasińska reprezentująca „Grudziądz Północ” i Mieczysław Chrapiński reprezentujący „Grudziądz Południe” oraz działkowcy, ale również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu mł. insp. Tomasz Szczygieł, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski, st. kpt. Paweł Korgol z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Rejon Grudziądzki oraz zaproszeni goście.

Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiono statystykę związaną z bezpieczeństwem 2018 w roku. Z przedstawionych danych wynika, że Grudziądz na tle innych miast w Polsce wypada bardzo dobrze. W mieście i powiecie lioczba niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym jest na stałym poziomie.

Miasto inwestuje w poprawę bezpieczeństwa, ale również zarządy ogrodów poprawiają bezpieczeństwo działkowców, montując monitoring oraz oświetlenia na terenach wspólnych. W trakcie spotkania wskazano główne przyczyny niebezpiecznych zdarzeń na drogach, nadmierna prędkość oraz brak elementów odblaskowych.
Działkowcy często poruszają się na rowerach i zadaniem zarządów na nowy rok jest uczulenie ich, że warto się zaopatrzyć w elementy odblaskowe, aby byli zauważani przez kierujących pojazdami.

Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci wskazali, że to głównie mieszkańcy, a wśród nich działkowcy oznaczają niebezpieczne miejsca na mapie i tym samym, decydują gdzie należy skierować więcej patroli i gdzie przeprowadzać więcej kontroli.

Obok zdarzeń drogowych zagrożeniem jest cichy zabójca, jakim jest tlenek węgla. Głos w tej kwestii zabrał st. kpt. Paweł Korgol z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski.

Podczas spotkania trwała dyskusja, która dała bodziec do kolejnych spotkań, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Grudziądza.

Opracowanie:
Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.