Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczysta sesja Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 12.12.2018

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Obrady przebiegały w dwóch etapach.

W części statutowej prezes okręgu omówił aktualną sytuację w Związku i Okręgu, dotyczącą wyborów samorządowych 2018, spraw organizacyjnych, inwestycji, wdrażania programu DGCS i pracy ośrodka finansowo-księgowego, wdrażania przepisów RODO, realizacji programu budowy siedzib, pracy kolegiów, przeprowadzanych kontroli oraz zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2019.

Oto tematyka I części spotkania:

- praca kolegiów – omówił wiceprezes Czesław Skonecki, koordynujący pracę powołanych kolegiów

- informacja w sprawie jednostkowych kosztów zarządzania w ROD –  przedstawiła główna księgowa, Romualda Wilmowicz, popierając wystąpienie dokumentami w formie tabelarycznej, wyświetlanymi na ekranie, formułując jednocześnie wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.

- skuteczność kontroli przez organy ROD i OZ - omówił radca prawny Michał Tera. Pokazał zasadnicze problemy i głównie nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli oraz ewentualne skutki.

- skargi i odwołania – omówił dyrektor biura OZ Tomasz Olkuski, przedstawiając skalę i problemy podnoszone w skargach oraz przyczyny odwołań od uchwał i ich skutki.

Przy 80% frekwencji, Okręgowa Rada zatwierdziła regulamin OR oraz plan pracy Okręgu na 2019 rok.

Odczytane zostały podziękowania od Marszałka Województwa za przesłane gratulacje, związane z ponownym wyborem na funkcję Marszałka Województwa.

Dyskusja ogólna, dotyczyła częstotliwości i zakresu kontroli, kompetencji Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, poprawy systemu komunikacji, doskonalenia pracy kolegiów. Analizowano koszty zawiadomień na walne zebrania i możliwości ich pomniejszenia, a także nowych zasad składania zeznań podatkowych przez płatników.

Okręgowa Rada przyjęła stosowne uchwały i stanowiska.

W przerwie delegacja w osobach: Kazimiera Wadowska - prezes zarządu ROD Przyjaźń, skarbnik OZ – Jerzy Mańczak, przewodniczący kolegium Tadeusz Pabisiak oraz dyrektor biura OZ, dokonali aktu posadowienia kapsuły czasu i posadzenia dębu kolumnowego z okazji jubileuszu 100 lecia niepodległości Państwa polskiego. W kapsule czasu umieszczono: biuletyn z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, aktualności i flagę związkową, jubileuszową monetę, firmowy długopis oraz przesłanie dla potomnych z informacją o składzie OR.

 

Drugą część o charakterze patriotycznym rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgu i odśpiewania hymnu polskiego. W wystąpieniu okolicznościowym, prezes Okręgu nawiązał do przyczyn utraty niepodległości i prób jej ratowania, znaczenia przełomowej daty 11 listopada 1918, polityki zaborców, złożonej sytuacji politycznej w okresie I Wojny Światowej, scalanie państwa ponad podziałami, skutecznej obrony i rozwoju kraju w okresie XX-lecia międzywojennego. Podkreślona została zasługa „Ojców Niepodległości”, całego narodu, w tym polskich kobiet, które w krótkim czasie uzyskały pierwsze prawa wyborcze. Wystąpienie wspomagane było pokazem slajdów, opracowanym przez sekretarza Okręgu – pana Romana Krempskiego.

Zebrani przyjęli stanowisko i po odprowadzeniu sztandaru nastąpiła seria składania wzajemnych życzeń świąteczno noworocznych. Wszystkich poczęstowano obiadem przy emitowanych pieśniach legionowych. A na zakończeniu wystąpił chór Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom z programem patriotycznym i kolędowym.

 

mgr Tadeusz Jarzębak
Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.