Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Budowa siedzib dla zarządów ROD w Okręgu PZD w Lublinie - 11.12.2018

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich standardów pracy dla zarządów ROD oraz zwiększające się obowiązki zarządów ROD wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w dniu 29 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie programu "Budowa siedzib dla Zarządów ROD" na terenie działania Okręgu. Jak wygląda realizacja tej uchwały?


Na walnych zebraniach sprawozdawczych w 2018 roku zostały podjęte uchwały w sprawie budowy siedzib, modernizacji i adaptacji istniejących budynków lub zakupu gotowych obiektów.

W siedmiu ROD do końca 2018 Zarządy dostosowały istniejące pomieszczenia i obiekty w ogrodach na potrzeby biura, a w dwóch ROD zakończenie prac adaptacyjnych przewidziano na 2019 r.

Trzy ROD rozpoczęły inwestycję polegającą na budowie siedzib - ROD "Drzewiarz" w Białej Podlaskiej, ROD "Klikawa" w Klikawie, ROD "Brzoza" w Międzyrzecu Podlaskim. Inwestycje te są zaplanowane na lata 2018 i 2019 rok. Natomiast ROD "Złocień" w Zamościu podjął uchwałę w sprawie budowy domu działkowca w 2018 r., której realizacja nastąpi w 2019/20 r. w związku z prowadzonym obecnie przez ogród innym zadaniem inwestycyjnym (podłączenie do sieci wodociągowej).

Fundamenty w ROD "Klikawa" w Klikawie

ROD "Chryzantema" w Lublinie na walnym zebraniu w br. podjął uchwałę w sprawie przejęcia wolnej działki użytkowej i zakupu gotowego obiektu na biuro. Zakończenie zadania inwestycyjnego zaplanowano w 2019 roku. Natomiast ROD "Miłek" w Lublinie wszedł w prawo użytkowania działki z domkiem murowanym, obecnie trwa modernizacja i remont zakupionego obiektu i dostosowanie go do potrzeb zarządu. W tym roku został wymieniony dach, a w następnym budynek zostanie ocieplony.

 Budynek przed adaptacją ROD "Miłek" w Lublinie

Do czasu zakończenia inwestycji w/w ROD będą korzystały z pomieszczeń wynajętych.

W każdym rodzinnym ogrodzie działkowym powinno być pomieszczenie lub wynajęte biuro, w którym zarząd ROD będzie mógł prowadzić swoją działalność, przyjmować działkowców i przede wszystkim przechowywać dokumenty. Obecnie stanowi to priorytetowe zadanie dla Zarządów ROD, których zaangażowanie i podjęcie zdecydowanych działań aktywizuje całą społeczność działkowców i przynosi widoczne efekty.

Beata Libera

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.