Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 10.12.2018

 

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6.12.2018 r.  odbyła w Warszawie osiemnaste posiedzenie w obecnej kadencji.

Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki oraz Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD mgr Zofia Rut-Skórzyńska.

Prezes poinformował członków Krajowej Komisji o podjętych przez Krajową Radę PZD uchwałach w sprawie: Potrzeby i perspektywy inwestycji w Związku oraz w sprawie wynagradzania członków organów PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia omówiła:

- wyniki przeprowadzonej kontroli w ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach Wlkp.,

-  wyniki kontroli w ROD  "Szarotka" w Suchym Lesie,

- wyniki kontroli w Okręgu PZD w Poznaniu,

- wyniki kontroli w Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu.

- rozpatrzyła odwołania od Uchwał Okręgowych Komisji PZD w Poznaniu i w Warszawie. Krajowa Komisja Rewizyjna  podjęła w tych sprawach stosowne uchwały.,

- podjęła uchwałę w sprawie sprostowania uchwały KKR PZD z dnia 25 sierpnia 2018 roku.

Gościem posiedzenia był również Dyrektor Biura Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech, który omówił zasady i formy sprawowania kontroli przez pion rewizyjny Związku w odniesieniu do RODO. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD  przyjęła Uchwałę Nr 17/XVIII/2018 w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontroli obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.

 

Sekretarz
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.