Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zarząd ROD z głowami pełnymi pomysłów to połowa sukcesu! - 07.12.2018

Rozwój rodzinnego ogrodu działkowego jest uzależniony o kilku aspektów. Mówiąc o rozwoju musimy przyjąć co najmniej dwa główne nurty: jednym z nich jest rozwój społecznościowy, wychodzący naprzeciw potrzebom i konieczności integracji działkowców oraz otwierania ogrodów na społeczność miast, natomiast drugim jest rozwój infrastruktury ogrodowej skupiający się wokół inwestycji, remontów i podnoszenia standardów technicznych ROD.

Gdy w ogrodzie działa zarząd, który potrafi postrzegać jego rozwój przez pryzmat szeroko pojętych - nazwijmy to - gałęzi rozwoju ROD, to możemy mówić o pełnym sukcesie.

Jednym z wielu takich ogrodów niewątpliwie jest Rodzinny Ogród Działkowy „Metron” w Toruniu. Po latach stagnacji do zarządu ROD trafiły osoby młode, z głowami pełnymi pomysłów, a zarazem znające podstawy ekonomii. W ciągu niespełna kilku ostatnich lat udało się zarządowi, przy oczywistym wsparciu działkowców, dokonać rewolucyjnych zmian w ogrodzie. Fundamentalnie zmieniony został charakter Dnia Działkowca, jak również innych uroczystości integrujących społeczność działkową. Ogród otworzył się na współpracę ze szkołami, umożliwiając dzieciom obcowanie z przyrodą. Zarząd ma jeszcze wiele koncepcji w zakresie integracji i innych zagadnień społecznościowych.

Poza powyższymi działaniami, trwają aktywne prace nad zmianą przestarzałej infrastruktury technicznej w ogrodzie. Naturalnie każde zadanie inwestycyjno-remontowe jest przedstawiane podczas corocznych walnych zebrań, gdzie działkowcy udzielają poparcia do realizacji planowanych prac. Dzięki tym decyzjom udało się już zdemontować i usunąć zamortyzowane prawie całkowicie słupy oświetleniowe – zamieniając na nowoczesne LED-owe wzdłuż głównych alejek. Na odrębna uwagę zasługuje fakt wymiany sieci energetycznej wraz z rozdzielniami i zabezpieczeniami. Ostatnim, nazwijmy to dziełem działkowców jest wybudowanie nowego ogrodzenia zewnętrznego, wykonanego z trwałych materiałów i co najistotniejsze - posadowionego na podstawie zaktualizowanej mapy geodezyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że Zarząd ROD swoje prace wpisuje w przyjęte przez Krajową Radę PZD programy, mające podnieść standardy rod oraz otworzyć je na szeroko pojętą społeczność lokalną, zadając tym samym kłam słowom o tym, że rodzinne ogrody działkowe są zamkniętymi enklawami.

Zarządowi ROD „Metron” w Toruniu życzymy dalszego rozwoju ogrodu!

Jerzy Jurgielski
Inspektor ds. inwestycji Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.