Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne ogrody zagrożone - 07.12.2018

W mediach zbyt często pojawiają się informacje o kolejnych planach likwidacji ogrodów działkowych w miastach całej Polski. Tylko w bieżącym tygodniu napłynęły kolejne niepokojące wieści. Dotyczą one  ROD "Księży Młyn" w Łodzi oraz ogrodów działkowych przy ul. św. Wincentego w Warszawie.

 

Łódź

Władze Łodzi chcą zbudować plażę i park kosztem ogrodu działkowego. Radni miasta jeszcze w tym roku chcą uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów m.in. przy al. Piłsudskiego, ul. Przędzalnianej i ul. Milionowej. W miejscu tym mieści się m.in. ROD "Księży Młyn",  największy w łodzi ogród, który istnieje już od ponad 60 lat, a działki użytkuje w nim ok. 900 rodzin.

Już w 2017 roku władze Łodzi mówiły o planach przeniesienia tych 125 działek na obrzeża Łodzi. Jednak działkowcy zdawali sobie sprawę, że są to obietnice bez pokrycia, gdyż miasto nie ma terenów zamiennych, na które mogłoby przenieść działkowców. Wówczas po licznych uwagach władze miasta zdecydowały się na przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

Z przedstawianych danych wynika, że w głosowaniu internetowym poparcie dla utworzenie przy ul. Przędzalnianej plaży oraz parku udzieliło 5 382 osoby. Przeciw, czyli za pozostawieniem tam ogródków działkowych, było 2538 osób. Natomiast w głosowaniu papierowym tylko 19 osób poparło stworzenie plaży i parku, a za pozostawieniem działek było 406 mieszkańców Łodzi.

Władze miasta zapowiadają, że nie zrobią nic bez konsultacji z działkowcami, jednak powodów do niepokoju wciąż przybywa.  Działkowcy z ROD "Księży Młyn" boją się, że po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego władze miasta będą mogły legalnie zlikwidować ich rodzinne ogrody działkowe "Księży Młyn",  .


Warszawa

Niepokojąco wygląda także sytuacja w Warszawie. Tutaj w planach jest budowa parku, w miejscu ogrodów działkowych przy ulicy św. Wincentego. Miasto aktualnie prowadzi konsultacje społeczne na temat zagospodarowania tego terenu. Potrwają one tylko do 11 grudnia.

W tym wypadku zaproponowano dwa warianty. Pierwszy zakłada zachowanie zieleni przy ul. Trockiej z Pratulińską i Orłowską, razem z  terenem ogrodów działkowych, na którym umożliwiono zachowanie dotychczasowego sposobu ich funkcjonowania. Ponadto wydzielony zostanie ogólnodostępny ciąg pieszy.

Z kolei drugi wariant mówi o wyznaczenie terenu zieleni parkowej, jednak zakłada przekształcenie istniejących ogrodów działkowych w przestrzeń ogólnodostępnego parku.

 

Toruń

W zeszłym tygodniu przybliżaliśmy też sytuację działkowców z Torunia. Muszą oni przed sądem walczyć o prawo do działek, które planuje przejąć milioner zarządzający spółką Boryszew SA - więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem.

::

Polski Związek Działkowców, ze wszystkimi swoimi organami statutowymi jest stowarzyszeniem, które za priorytet stawia obronę praw i interesów swych działkowców. Ważna jest również rola okręgów i zarządów ROD, które na bieżąco monitorują sytuację związaną podległymi gruntami oraz biorą udział w konsultacjach społecznych, przeprowadzają rozmowy w urzędach i składają odpowiednie wnioski, w celu obrony ogrodów przed likwidacją.  

 

KGK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.