Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady z księgowymi ROD w Okręgu w Szczecinie - 06.12.2018

W dniach 26 listopada - 5 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgu w Szczecinie odbył się cykl sześciu narad dla księgowych oraz skarbników zarządów ROD. Z ramienia Okręgu narady prowadzili dyrektor biura, główna księgowa Okręgu oraz radca prawny.

Celem narady było omówienie:

1. Walorów programu DGCS PZD System.

2. Zalet prowadzenia ksiąg rachunkowych przez powołany Ośrodek-Finansowo Księgowy przy Okręgu.

3. Ochrony danych osobowych w Związku, prawo Związkowe w tym zakresie.

4. Funduszy celowych - zasad przyznawania dotacji z Funduszu Rozwoju na podstawie przepisów obowiązujących w Związku, Fundusz Oświatowy.

5. Gospodarki kasowej w ROD.

6. Form zatrudnienia - świadczenia i nagrody w ROD.

7. Zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok, omówienie druków i wytycznych do sprawozdań finansowych ROD. Rola księgowych ROD w przygotowaniu sprawozdawczości finansowej ogrodu.

8. Założeń do preliminarzy finansowych na 2019 rok oraz druków i wytycznych w tym zakresie.

9. Informacja w sprawie składania rozliczeń o dochodach osób fizycznych za 2018 oraz terminów rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Pomoc Okręgu w tym zakresie.

Główna Księgowa OZ w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.