Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady z prezesami ROD Okręgu we Wrocławiu - 05.12.2018

W dniach 23,27 i 28 listopada 2018 w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyły się narady na temat bezpieczeństwa w ROD. W naradzie uczestniczyli prezesi ROD oraz przedstawiciele Policji. Podczas narady został przedstawiony „Raport w sprawie bezpieczeństwa rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego” opracowany przez Dyrektora Biura Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu panią mgr inż. Ewę Gaicką. Szesnastostronicowy raport został opracowany na podstawie wcześniej udzielanych przez zarządy ROD odpowiedzi na 20 pytań dotyczących stanu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych. Sporządzony raport ujawnił, że modernizacja ogrodów działkowych, budowa nowych siedzib zarządów ogrodów, zakładanie częściowego lub całkowitego oświetlenia, monitoringu, wymiana ogrodzeń bram i furtek w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na terenach ogrodów. Należy zwrócić szczególną uwagę również na ścisłą współpracę zarządów ROD z dzielnicowymi, którzy niejednokrotnie przeprowadzają patrole również na terenach ROD.

Podczas narady nie brakowało pytań i wymiany wspólnych doświadczeń. Przedstawiciele Policji poinformowali o najważniejszych aspektach dotyczących zgłaszania incydentów kradzieży i innych wykroczeń. Zapewnili o swojej dalszej współpracy z Zarządami ROD dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich użytkowników działek i ich rodzin. 

Narady spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony zarządów ROD, a ich efektem będzie zapewne podjęta współpraca z odpowiednimi funkcjonariuszami Policji. RAPORT natomiast wskazał jakie są najczęstsze wykroczenia i przestępstwa popełniane na terenach ogrodów działkowych i co zarządy mogą wykonać aby tych wykroczeń uniknąć.
Na zakończenie narad Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski podziękował wszystkim przybyłym funkcjonariuszom Policji i Prezesom ROD za udział w naradzie. Zwrócił uwagę na wnioski wynikające z Raportu i z szerokiej dyskusji.

Wszystkie wnioski zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenach ogrodów powinny znaleźć się w specjalnej uchwale XIII-go posiedzenia Okręgowej Rady PZD, poświęconego m. innymi temu zagadnieniu. Wyraził pogląd, że dotychczasowa współpraca z Policją będzie nie tylko kontynuowana, ale wypracowane zostaną nowe formy współpracy, która będzie jeszcze ściślejsza co wpłynie na ochronę zdrowia i mienia użytkowników działek oraz mienia Polskiego Związku Działkowców.

mgr inż. Anna Melska
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
OZ PZD Wrocław

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio