Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zarząd ROD „Krokus” w Wysokiej ma swoją siedzibę - 04.12.2018

Rodzinny Ogród Działkowy „Krokus” w Wysokiej jest ogrodem, w którym działki posiadają 82 rodziny działkowe. Działki są pięknie zagospodarowane i utrzymane. Jednak Zarząd ogrodu nie posiadał swojej siedziby. W 2018 roku działkowcy zdecydowali o zakupie działki z altaną, celem jej adaptacji na biuro dla zarządu ogrodu.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile działając na podstawie Uchwały nr 106/2018 Krajowego Zarządu PZD opracował i przyjął Program budowy siedzib dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ROD Okręgu Pilskiego. 
Adaptacja altany na potrzeby biura w tym ogrodzie po dokonanej ocenie przez okręgowy zarząd została ujęta w programie budowy siedzib. Koszty zakupu altany zostały sfinansowane przez Zarząd ROD. Adaptacja altany na biuro została wsparta dotacją w wysokości 5.400 złotych z Funduszu budowy siedzib, przyznaną przez Krajowy Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Wszystkie prace wykonali członkowie Zarządu i działkowcy. Wymienili dach, wykonali nową elewację oraz remont w pomieszczeniu biurowym. W budynku jest pomieszczenie magazynowe oraz WC. Meble na wyposażenie biura zarząd otrzymał od Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wiosną zostanie zagospodarowany i wyposażony w ławki teren ogólny przy biurze ogrodu.

MF

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.