Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z wizytą u burmistrza Chełmna - 04.12.2018

Wybór władz samorządowych to dobra okazja do przedstawienia problemów i potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych nowym włodarzom miast. Z tego powodu 29 listopada 2018 r. przedstawiciele Okręgu Toruńsko–Włocławskiego PZD, tj. Prezes – Piotr Gadzikowski, zastępca dyrektora – Anna Bołądź i przewodniczący kolegium – Robert Maciejewski spotkali się z nowym burmistrzem m. Chełmna - Arturem Mikiewiczem.

Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji w ROD im. „1 Maja” w Chełmnie i informacjami pojawiającymi się ostatnio w lokalnych mediach na ten temat. Nie jest tajemnicą, iż w tym ogrodzie aktywna jest grupa osób agitująca do wyodrębnienia się ze struktur Polskiego Związku Działkowców i założenia odrębnego stowarzyszenia ogrodowego. Istotne w tym przypadku są pobudki tej grupy, które opierają się głównie na chęci zalegalizowania mieszkalnictwa w ogrodzie. Wśród aktywistów wyodrębnienia są bowiem osoby łamiące ustawowy zakaz zamieszkiwania na terenach ROD, które mają nadzieję na przejęcie władzy w ogrodzie i pozbycie się zwierzchnictwa niewygodnych dla nich organów kontrolnych, funkcjonujących w PZD.

Burmistrz z uwagą wysłuchał stanowiska przedstawicieli okręgu i był niezmiernie poruszony całą sytuacją. Zapewnił stronę PZD o chęci daleko idącej współpracy w rozwiązywaniu bieżących problemów nie tylko tego ogrodu, ale też pozostałych pięciu ROD, funkcjonujących na terenie Chełmna. Zobowiązał się m.in. do rozpoznania możliwości przywrócenia komunikacji miejskiej do terenów ROD, zweryfikowania rozwiązań związanych z gospodarką odpadami na terenach ROD, czy ustalenia realnych potrzeb mieszkań socjalnych dla osób przebywających całorocznie w altanach ogrodowych.

Przedstawiciele okręgu przekazali także plakaty mówiące o przepisach prawnych zakazujących zamieszkiwania na terenach ROD, które zostaną rozwieszone we wszystkich ogrodach działkowych i w Urzędzie Miasta Chełmna.

Po prawie półtoragodzinnej rozmowie ustalone zostały najważniejsze potrzeby ROD i zadania zarówno dla władz samorządowych jak i dla organów PZD. Mamy głęboką nadzieję na zawężenie współpracy z Arturem Mikiewiczem dla dobra wszystkich działkowców z rejonu Chełmna oraz na ‘uzdrowienie’ sytuacji w największym ogrodzie Okręgu Toruńsko–Włocławskiego, liczącym ponad tysiąc działek.

Mgr inż. Anna Bołądź

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.