Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

ROD „Rozwój” i „Malwa” będą miały nowe siedziby dla zarządów - 30.11.2018

W ramach programu budowy siedzib dla zarządów ROD realizowanego w oparciu o uchwałę nr 2/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23.01.2018 roku, w Okręgu Śląskim PZD w roku 2018 kilka Ogrodów rozpoczęło realizację zadania budowy budynków. Dla niewielkich Ogrodów jest to duże wyzwanie organizacyjne i finansowe.

Podczas realizacji zadań Działu Inwestycji Okręgu Śląskiego w ostatnim tygodniu listopada, niezwłocznie po naradzie inspektorów ds. inwestycji zorganizowanej przez Jednostkę Krajową PZD w Warszawie, na której m.in. omawiano kwestie budowy siedzib, dokonano wizji lokalnej w dwóch Ogrodach budujących siedziby. Tak się złożyło, że oba Ogrody znajdują się na terenie działania Delegatury Rejonowej w Tychach. Są to: ROD „Rozwój” w Łaziskach Górnych o liczbie 69 działek oraz ROD „Malwa” w Pszczynie o liczbie 106 działek.

W dniu wizji w obu ROD trwały prace budowlane, tak aby wykorzystać jeszcze odpowiednią o tej poprzez roku pogodę. Same Ogrody są niewielkie, a realizacja robót odbywa się na każdym z nich w innym systemie prac: w ROD „Rozwój” w Łaziskach Górnych systemem zleconym, a w ROD „Malwa” w Pszczynie systemem gospodarczym.
Każdorazowo dla budowanych obiektów uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie szczegółowych projektów budowlanych, a po zakończeniu robót obiekty będą musiały uzyskać pozwolenie na użytkowanie – lecz to już w roku 2019. Podobnie w obu przypadkach prace budowlane nadzorują kierownicy budowy oraz prowadzone są Dzienniki Budowy.

W przypadku ROD „Rozwój” w Łaziskach Górnych, otrzymanie pozwolenia na budowę wymagało dodatkowo uzyskania Postanowienia o odstępstwie od przepisów w zakresie zmniejszenia odległości projektowanej w sąsiedztwie obszaru kolejowego – po prostu budynek został zbudowany w odległości mniejszej niż wymagane 10 m od granicy obszaru kolejowego. Sprawa nie była prosta, ale Zarząd ROD uzyskał odpowiednią zgodę Starosty Mikołowskiego. Potrzeba powyższego działania wynikała z przyjętej koncepcji (a w zasadzie konieczności) wykorzystania i rozbudowy istniejącego niewielkiego budynku-altany. W wyniku rozbudowy (a w zasadzie gruntownej przebudowy) powstaje nowoczesny, funkcjonalny piętrowy budynek z biurową i magazynową funkcją na parterze i salą spotkań na piętrze z niezależnymi schodami zewnętrznymi (czego niestety nie widać na załączonych zdjęciach - wizja odbyła się tuż przed montażem gotowej, stalowej konstrukcji).

 

Tekst alternatywny  Tekst alternatywny
ROD „Rozwój” Łaziska Górne

 

Budynek w ROD „Malwa” w Pszczynie realizowany jest na terenie ogólnym będącym w użytkowaniu Ogrodu, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc postojowych i głównego wejścia do Ogrodu. Jednoczesna, jedyna możliwa, lokalizacja budynku w pobliżu istniejącego cieku wodnego wymogła zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, które zostały uwzględnione w Projekcie Budowlanym. W planach Zarządu ROD jest także docelowe zapewnienie oświetlenia w rejonie budynku za pomocą latarni solarnych. Od tego roku pięć takich latarni z czujnikiem ruchu funkcjonuje na alejach ogrodowych.

Tekst alternatywny   Tekst alternatywny

ROD „Malwa” Pszczyna


W obu Ogrodach siedziby będą spełniać podstawową funkcję biura dla Zarządu ROD, ale także będą stanowić pomieszczenie dla zebrań i spotkań ogrodowych z jednocześnie wydzieloną, niewielką częścią magazynowo-gospodarczą. Na terenie ROD „Rozwój” w Łaziskach Górnych m.in. będzie to miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich działającego na terenie Ogrodu. Można określić, że oba budynki stanowią po prostu małe, funkcjonalne Domy Działkowca dostosowane do potrzeb samych Ogrodów.

Zadania te realizowane są ze środków ogrodowych przy jednoczesnej pomocy finansowej ze strony Funduszu Rozwoju Okręgu Śląskiego PZD w zakresie zgodnym z zasadami i kryteriami prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo, w przypadku ROD „Rozwój” w Łaziskach Górnych na wsparcie realizacji zadania, Ogród uzyskał dotację z budżetu gminnego Miasta Łaziska Górne w wysokości prawie 50% wartości robót. Suma działania organizacyjnego i zabezpieczenia finansowego pozwala na pełną realizację zadań w latach 2018-2019.


Autorzy:
Artur Olczyk
Maciej Urbańczyk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio