Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Efekt konsekwentnego działania - 28.11.2018

Zagrożenie podtopieniem działek w ROD „Nad strumykiem” stawało się coraz bardziej realne. Kilkuletnie zaniedbania administratora cieków wodnych spowodowały zaśmiecenie i zarośnięcie chwastami rowu melioracyjnego i Strugi Toruńskiej, co spowodowało podniesienie lustra cieku o ok. 35 cm. Przy obfitszych opadach atmosferycznych pojawiało się zagrożenie przelewania się wody przez koryto rowu, w wyniku czego nastąpiłoby podtopienie i zalanie działek.

W związku z tym zagrożeniem Zarząd ROD wystosował w dn. 06.09.br. do Urzędu Miasta, WŚiZ, PGW Wody Polskie i WIOŚ pisma informujące o zagrożeniach z prośbą o zainteresowanie się problemem oraz o podjęcie działań mających na celu udrożnienia cieków wodnych.

Wobec braku odpowiedzi Zarząd ROD ponownie w dn. 25.10.br. monitował w powyższej sprawie.

Dnia 16.11.2018 roku przy rowie melioracyjnym poza terenem Ogrodu na zlecenie Urzędu Miasta pojawili się pracownicy z Zarządu Zlewni Toruń celem dokonania prac porządkowych udrażniających przepływ wód. W wyniku częściowego oczyszczenia koryta z chwastów, poziom lustra wody w tym dniu obniżył się o ok. 20 cm. Prace trwały do 20.listopada br. w wyniku czego poziom wody obniżył się jeszcze dodatkowo o ok. 15 cm i zagrożenie podtopienia Ogrodu zostało zażegnane.

               

Ponadto 22 listopada do Zarządu ROD wpłynęło pismo z PGW Wody Polskie z informacją o uzgodnieniach poczynionych z przedstawicielami Urzędu Miasta gdzie ustalono terminy i zakresy prac utrzymaniowych 2019 roku, gwarantujących prawidłowy stan techniczny i przepustowość Strugi Toruńskiej, które polegać będą na dwukrotnym koszeniu skarp i koryta Strugi oraz odmuleniu koryta. Dodatkowo jeszcze Urząd Miasta prowadzić będzie na bieżąco kontrole w zakresie usuwania nieczystości i przetamowań mogących utrudnić przepływ wody.

Działania Zarządu ROD odniosły pozytywny skutek, tak oczekiwany przez zagrożonych działkowców.


Edward Lange
Prezes zarządu ROD "Nad Strumykiem"

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio