Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie szkoleniowe instruktorów SSI i prezesów ROD w Siedlcach - 27.11.2018

24 listopada br. w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane dla instruktorów SSI oraz prezesów zarządów ROD z terenu działania siedleckiej delegatury OZM PZD.

Głównym punktem spotkania szkoleniowego przygotowanego dla instruktorów oraz prezesów ogrodów działkowych z terenu Siedlec i okolic był wykład poświęcony kwestiom ochrony roślin, ponieważ chęć uzyskania wiedzy w tym zakresie zgłaszali sami działkowcy. Prezentację dotyczącą najczęściej występujących szkodników i chorób drzew oraz krzewów owocowych oraz sposobów ich zwalczania przygotowała i przedstawiła dr Hanna Legutowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która jest pracownikiem naukowym Katedry Entomologii Stosowanej Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Dr Legutowska rozpoczęła swój wykład od zasygnalizowania występowania i żerowania nowego szkodnika – ćmy bukszpanowej, która od kilku lat czyni spustoszenie na bukszpanach w całym kraju. Omówiła jego biologię, sposób żerowania oraz profilaktykę i możliwe obecnie sposoby zwalczania tego uciążliwego motyla.

Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć, jak wygląda szkodnik i powodowane przez niego uszkodzenia, dzięki przygotowanym przez prelegentkę materiałom.

W dalszej części wykładu omówione zostały szczegółowo najczęściej występujące na działkach choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych. Przedstawione zostały także sposoby ich zwalczania, z metodami ekologicznymi na czele. Dr Legutowska zaprezentowała także różnego rodzaju pułapki, tablice lepowe służące sygnalizowaniu występowania szkodników oraz ich zwalczaniu, a także omówiła naturalnych wrogów szkodników roślin (mszyc, przędziorków).


Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć przede wszystkim się, jak rozpoznać i zwalczać powszechne i uciążliwe choroby i szkodniki popularnych na działkach drzew i krzewów owocowych. Wiele pytań dotyczyło rdzy gruszy, mączniaka rzekomego winorośli, czy zwalczania nasionnicy trześniówki na czereśniach.


W drugiej części spotkania dyrektor biura OZ Mariusz Gaj przedstawił prezesom i instruktorom bieżące sprawy Okręgu i Związku. Omówił najbardziej istotne kwestie dotyczące bieżącej działalności ogrodów. Podsumował przeprowadzoną przez biuro OZ serię kontroli ROD w bieżącym roku oraz wynikające z nich wnioski. Zaznaczył przy tym, że kontrole mają przede wszystkim na celu wychwycenie błędów i wskazanie zarządom ROD, jak najlepszych rozwiązań w celu usunięcia nieprawidłowości. Poruszył i wyjaśnił także problem nowych zasad segregacji i wywozu odpadów z terenu ROD oraz rosnących opłat z tym związanych.

Dyrektor biura wspomniał także o wyborach samorządowych i udziale w nich mazowieckich działkowców, a także o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych w wielu ogrodach, dziękując za zaangażowania i zaproszenia przedstawicieli Okręgu na te uroczystości. Zachęcił także do nadsyłania relacji z wszelkich uroczystości ogrodowych do biura OZ, celem promowania ich na stronie internetowej Okręgu i PZD. Ponadto, poruszył sprawy związane z przestrzeganiem w ogrodach przepisów RODO oraz zachęcił do zapoznania się z poradnikiem „RODO w ROD” wydanym przez KR PZD. Podkreślił również olbrzymią wagę przyszłorocznych wlanych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD i zasygnalizował, iż z początkiem przyszłego roku będą przeprowadzane szkolenia poświęcone wytycznym do organizacji i przeprowadzaniu zebrań. W czasie spotkania prezesi ROD otrzymali także nowe regulaminy ROD oraz broszury szkoleniowe poświęcone kompostowaniu oraz polecanym do sadzenia na działkach roślinom ozdobnym.


Maciej Aleksandrowicz
instruktor ogrodowy
OZ Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio