Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD - 27.11.2018

23 listopada br. w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, poświęcone bieżącym sprawom Okręgu i Związku oraz uczczeniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Całości przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego PZD Krzysztof Podlewski, a w obradach i uroczystości wziął udział prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz wiceprezes Związku Stanisław Zawadka.


Obrady poprzedzone zostały uczczeniem minutą ciszy pamięci, zmarłego w ostatnim czasie byłego prezesa Okręgu Mazowieckiego pana Zygmunta Kacprzaka.

Pierwszą część posiedzenia poświęcono bieżącym sprawom Okręgu, uzupełniono skład Rady, omówiono najważniejsze obecnie problemy oraz wydarzenia z ostatnich miesięcy pracy biura OZ. Wskazano także pilne zadania do wykonania w najbliższej przyszłości, w tym między innymi rzetelne przygotowanie przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Do uzupełnienia składu Rady zaproponowano i dokooptowano pana Marcina Baranowskiego (ROD „Klamrowa” w Warszawie), natomiast nowym sekretarzem OZ wybrany został pan Henryk Kulczak. Ponadto, w czasie posiedzenia uchwalono powstanie komisji mediacyjno-pojednawczej, mającej działać przy biurze OZ, by wspierać rozwiązywanie ogromu spraw związanych ze skargami z ROD. Do jej składu zaproponowano i wybrano członków OZ – Zofię Paderewską, Marcina Baranowskiego, Marka Pękalę i Bogdana Jarockiego.

Najbardziej istotne kwestie dotyczące bieżących spraw Okręgu, omówił dyrektor biura OZ Mariusz Gaj. Podsumował przeprowadzoną przez biuro OZ serię kontroli ROD w bieżącym roku oraz wynikające z nich wnioski. Poruszył i wyjaśnił także problem nowych zasad segregacji i wywozu odpadów z terenu ROD oraz rosnących opłat z tym związanych. Dyrektor biura wspomniał także o wyborach samorządowych i udziale w nich mazowieckich działkowców, a także o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych w wielu ogrodach, dziękując za zaangażowania i zaproszenia przedstawicieli Okręgu na te uroczystości. Zachęcił także do nadsyłania relacji z wszelkich uroczystości ogrodowych do biura OZ, celem promowania ich na stronie internetowej Okręgu i PZD. Ponadto, poruszył sprawy związane z przestrzeganiem w ogrodach przepisów RODO, poinformował prezesów o możliwości nabywania nowych regulaminów ROD dla działkowców, a także zachęcił ogrody do zgłaszania się i powierzenia spraw finansowo-księgowych ośrodkowi finansowo-księgowego, którego otwarcie przy biurze OZ (przy zebraniu odpowiedniej liczby ROD) planowane jest na początek 2019 roku.

O aktualnym stanie spraw dotyczących roszczeń wobec ROD i związanych z tym tematem szczegółach, członków ORM poinformowała radczyni prawna OZ – mec. Ilona Korczyńska. Wspomniała między innymi o toczących się obecnie sprawach w sprawie roszczeń, o rosnącej otwartości samorządów na problemy roszczeń wobec ogrodów oraz wysiłkach działu prawnego OZ, zmierzających do prowadzenia wszelkich spraw w taki sposób, aby jak najlepiej dbać o prawa i interes ROD, zmierzać do zawierania porozumień lub prowadzić inne niezbędne, korzystne dla działkowców zabiegi prawne. W tej części posiedzenia omówione i przedyskutowane zostały także sprawy związane z obecną kondycją finansową Okręgu, a wszystkie szczegóły dotyczące tej materii przekazała główna księgowa OZ Monika Wójcik.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki omówił najbardziej istotne problemy oraz najpilniejsze obecnie prace Związku. Podkreślił trudne zadania, przed którymi stoi Okręg Mazowiecki, wskazując na konieczność stałego prowadzenia kontroli w ROD, by wychwytywać nieprawidłowości w pracach zarządów ROD i na tej podstawie tworzyć potrzebne systemowe rozwiązania. Dalej zauważył, że aktywność ogrodów jest słaba, a sprawy ROD w Warszawie i na Mazowszu są trudne i nawet najlepiej działający radcy i pracownicy sami nie będą w stanie załatwić wszystkich problemów bez aktywności zarządów w dzielnicach, powiatach, gminach.

Wskazał także, że Okręgi powinny docierać do niedawno wybranych władz samorządów i prezentować zalety ogrodów, ale także wskazywać ich problemy i potrzeby. Prezes podkreślił również, że potrzebne jest poszukiwanie dofinansowania ogrodów, nie tylko z puli wsparcia finansowego PZD, ale także z dotacji samorządów, ponieważ warto inwestować w ogrody (szczególnie w te zaniedbane), by mogły lepiej się bronić przed środowiskami wrogimi ogrodnictwu działkowemu. Zauważył, że wiele ogrodów jest zaniedbanych, co widać czasem gołym okiem i aby to zmieniać, poprawiać i unowocześniać oblicze ogrodów potrzeba ścisłej współpracy Okręgu z prezesami ogrodów i dalej z władzami, samorządami – co szczególnie ważne jest w przypadku Warszawy.

Prezes poinformował też członków ORM, iż do ogrodów przesyłane są właśnie wszelkie pomocne materiały i wytyczne do organizacji i przeprowadzenia przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.
Podkreślił przy tej okazji, że zebrania są bardzo ważne, ponieważ kończy się kadencja i działkowcy będą wybierać nowe władze i trzeba to zrobić zgodnie z prawem. Ponadto, prezes wspomniał o trwających w KR PZD pracach, zmierzających do zgodnego z prawem i możliwościami wszystkich ogrodów (dużych i małych), uregulowania problemu wynagradzania mandatariuszy związku. Polecił również uwadze działkowców, wydany przez KR PZD poradnik „RODO w ROD”, poświęcony problematyce ochrony danych osobowych w ogrodach, a także zachęcił do korzystania z możliwości programu DGCS PZD System. Wspomniał, że KR PZD pracuje nad tym, żeby rozwijać poszczególne moduły wspomnianego programu, tak by działał intuicyjnie, był bardziej czytelny dla każdego.

Przewodniczący obradom prezes Okręgu Mazowieckiego pan Krzysztof Podlewski również odniósł się do najpilniejszych zadań stojących przed Okręgiem i zarządami ROD. Podkreślił między innymi, że potrzebne są działania na rzecz współpracy miasta (zarządcy zieleni miejskiej) z ogrodami działkowymi, aby je rozwijać. Podsumowując tę część posiedzenia, stwierdził, że działkowcy muszą być i czuć się gospodarzami w ogrodach. Zauważył także, że zieleni w mieście jest wciąż zbyt mało, a działania miasta często sprowadzają się do wprowadzania do zieleni miejskiej jedynie minimum nasadzeń (często uprawianej tylko w pojemnikach), z pominięciem realnego wsparcia dla ogrodów działkowych.

 

Na zakończenie oficjalnej części posiedzenia prezes i wiceprezes PZD wraz z prezesem Okręgu wręczyli dyplomy i odznaczenia związkowe zasłużonym i wyróżniającym się w pracy na rzecz dobra ogrodów działkowcom.

Druga, uroczysta część posiedzenia ORM PZD, poświęcona była uczczeniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Uświetniły ją ciekawe występy artystyczne poprzedzone odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu PZD.

 

Znana aktorka Laura Łącz recytowała wiersze polskich poetów poświęcone naszej ojczyźnie, a wokaliści – Karolina Warchoł i Tomasz Czerski zaprezentowali znane polskie piosenki wojskowe i patriotyczne, w tym między innymi takie przeboje, jak „Czerwone maki na Monte Cassino” czy „Białe róże” („Rozkwitały pąki białych róż”).

 

Tekst i zdjęcia:
Maciej Aleksandrowicz
Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio