Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe dla Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - 27.11.2018

W dniach 21-23 listopada 2018 roku Okręgowy Zarząd Pomorski zorganizował i przeprowadził 6 narad szkoleniowych dla 130 Prezesów ROD i 79 sekretarzy działających w Okręgu Pomorskim PZD.

Na zaproszenie Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD Józefa Matwiesa gośćmi narad byli: Przewodniczący Komisji Współpracy z Samorządem Terytorialnym - Franciszek Potulski, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD - Leonard Niewiński i Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD - Janina Wrzask.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies przedstawił bieżącą sytuację w naszym Okręgu i skierował do uczestników narad apel o podejmowanie działań, aby w przyszłej kadencji w organach statutowych ROD ich członkami były osoby spełniające wymagania określone w Statucie PZD. W odpowiedzi uczestnicy spotkań wyrażali zaniepokojenie w zakresie chęci zgłaszania w przyszłorocznych wyborach kandydatur do struktur zarządzających rodzinnymi ogrodami działkowymi, zwracając szczególną uwagę na coraz większe trudności w wykonywaniu pracy społecznej.

Zadania Zarządów ROD w związku ze zbliżającymi się w roku 2019 Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi Członków PZD w ROD szczegółowo przedstawił i omówił I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD - Mieczysław Kamiński.

Przetwarzanie i ochronę danych osobowych w PZD zgodnie z RODO przedstawiła i omówiła Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD - Beata Milianowska.

Zasady ustanowienia i przeniesienia prawa do działki oraz zagadnienia dotyczące wypowiedzenia umowy omówił inspektor terenowo-prawny - Marcin Matyszkiewicz.

Sprawozdawczość finansów ROD za rok 2018 przedstawiła Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - Janina Wrzask.

Uczestnicy narad mogli nabywać wydawnictwa Polskiego Związku Działkowców pomocne w prowadzeniu działalności rodzinnych ogrodów działkowych, takie jak: regulaminy ROD, kalendarze biodynamiczne, kalendarze wielokartkowe i inne druki.

 

Józef Matwies
Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio