Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nie oddamy swoich działek miliarderowi" - 23.11.2018

Od kilku już lat trwa batalia w sprawie próby przejęcia gruntów przy ulicach Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, przy których usytuowany jest od ponad 50 lat Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, przez Spółkę Boryszew SA. Zarówno Okręg, jak i działkowcy wyżej wymienionego ogrodu są zdeterminowani, aby walczyć o to, co dla nich najważniejsze - działki w ROD. Większość z działkowców ROD „Elana” to ogrodowi weterani użytkujący swoje działki od nawet 50 lat. Nie można tym ludziom od „tak” zwyczajnie odebrać tego, w co przez dziesiątki lat wkładali ogrom pracy, pokonując przy tym trudy codziennego dbania o działkę.

Działka w ROD to miejsce, w którym wielopokoleniowe rodziny integrują się podczas spotkań na świeżym powietrzu, jest ważnym elementem wychowywania najmłodszych, a emeryci i renciści mają możliwość zachowania aktywności i zdrowia poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych, przy jednoczesnej integracji społecznej.

   

Rodzinne Ogrody Działkowe są niezmiernie ważne dla miasta i jego mieszkańców. Polski Związek Działkowców kładzie ogromny nacisk na ochronę środowiska i przyrody, czego wymagają czasy, w których żyjemy. Bezustannie narastająca infrastruktura pozbawia miasta terenów zielonych, które świetnie oddziaływają na poprawę warunków ekologicznych. Ogrody powinno się tworzyć, zamiast likwidować z uwagi na to, jak ważne jest przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych. Niewielki procent społeczeństwa o wysokim statusie społecznym może pozwolić sobie na kupno domu z ogrodem, w przeciwieństwie do przeważającej części społeczeństwa, dla której zakup jest nieporównywalnie bardziej przystępny ekonomicznie. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych jest swoistym sposobem na wyrównanie szans mieszkańcom na zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb umożliwiające dalsze kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

Miliarder władający Spółką Boryszew SA. ma możliwość, jakiej nie posiadają działkowcy- zakup terenu pod inwestycje, w jakimkolwiek innym miejscu. Niestety kluczową rolę odgrywają tu pieniądze, z czym użytkownicy działek nie mają najmniejszych szans. Krzywdzący jest fakt, że wydawać może się komuś, iż skoro ma pieniądze, to tym samym ma prawo robić to, na co w danym momencie ma pomysł. Odebranie użytkownikom ich działek byłoby działaniem pozbawionym empatii, tylko osoba pozbawiona uczuć wyższych jest w stanie odebrać dla własnego kaprysu człowiekowi ogromną część życia, jaką jest działka ROD, zwłaszcza, że nie jest to dobrowolne oddanie terenu, tylko dosłowne „wydzieranie” go z rąk pokrzywdzonym działkowcom.

   

Polski Związek Działkowców, ze wszystkimi swoimi organami statutowymi jest stowarzyszeniem, które za największy priorytet stawia obronę praw i interesów swych działkowców. Okręg Toruńsko – Włocławski PZD na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem, jakie czyha na grunty przy ulicach Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, czyli tereny należące Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana”, czynnie uczestnicząc w trwającym sporze. Wielokrotnie przeprowadzane rozmowy w urzędach, składane wnioski to wszystko cegiełki mające na celu obronę praw działkowców. Jak powszechnie wiadomo, każda kolejna dokładana cegła stworzy ogromny mur, dzięki któremu uda się obronić działkowców przed odebraniem działek przez Spółkę Boryszew SA.

Użytkownicy działek w ROD „Elana” są świadomi, że zarówno Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców, jak i jej jednostka terenowa, czyli Okręg Toruńsko-Włocławski dołożą wszelkich starań, by zachowali to, co dla nich najważniejsze – działki w ROD.

 

Oliwia Ciechomska, inspektor ds. administracyjnych

::

Przeczytaj także:
Działkowcy z Torunia walczą przed sądem

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio