Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Brak właściwej wiedzy o Polskim Związku Działkowców może wypaczyć jego właściwe funkcjonowanie - 23.11.2018

Sytuacja opisana w olsztyńskich mediach, panująca w jednym z ogrodów w Olsztynie na Warmii i Mazurach, nie dotyczy ogrodu działkowego zrzeszonego w Polskim Związku Działkowym. Zaistniała sytuacja dotyczy ogrodu, "Na Wyspie" w Olsztynie, wyodrębnionego z PZD w 2016 r. Działa on na własny rachunek w Stowarzyszeniu ogrodowym.

Rok 2014, był rokiem przełomowym dla ogrodów działkowym zrzeszających się w Polskim Związku Działkowym, gdzie wg projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych w szerokiej związkowej dyskusji decydowali o pozostaniu w PZD lub wyborze własnej drogi stowarzyszeniowej.

Na odbywających się w tym czasie zebraniach, szeroko dyskutowano nad przyszłością ogrodnictwa działkowego w Polsce i wybrania właściwej drogi dalszego ich rozwoju teraz i w przyszłości.

Na mocy tej ustawy, Polski Związek Działkowców przekształcił sie w Ogólno Polskie Stowarzyszenie Ogrodowe. Ustawa ta dała możliwość wystąpienia ogrodowi zrzeszonemu w Strukturach PZD i powołanie własnego Stowarzyszenia Ogrodowego.

Istniejący wówczas ogród w PZD ROD "Na Wyspie" w Olsztynie, zgodnie z Ustawą wyodrębnił się z PZD, zakładając swoje Stowarzyszenie Ogrodowe.

Od tego czasu, ogród ten działa na własny rachunek poza strukturami PZD - zaś działkowcy obu stowarzyszeń nadal współpracują w realizacji właściwej uprawy warzyw, owoców oraz modernizacji działek.

Obecnie na Warmii i Mazurach w strukturach Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych jest 166 ogrodów działkowych, które korzystają z wszechstronnej pomocy Polskiego Związku Działkowców oraz z samorządów lokalnych w rejonie ich działania.

Pomoc ta wyrażana jest, co roku w budżetach samorządów lokalnych z przeznaczeniem na
rozwój modernizacji infrastruktury w ogrodach. W ogrodach zrzeszonych w strukturach Polskiego Związku Działkowców, z inicjatywy władz lokalnych, prowadzone są inwestycje w postaci budowy domów działkowca, naprawy ujęć wodnych, naprawy ogrodzeń ogrodów oraz modernizacja dróg dojazdowych do ogrodów.

Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią zielone płuca dla lokalnych społeczności. Wspólnie z samorządami lokalnymi ogrody zrzeszone w PZD prowadzą w okresie letnim różnego rodzaju imprezy okolicznościowe połączone z zabawami i konkursami dla dzieci i działkowców. Na imprezach tych chętnie uczestniczą działacze samorządowi danych miejscowości.

Obecnym dążeniem PZD i samych działkowców są organizowane w okresie letnim, dni otwartych ogrodów dla lokalnych społeczności. W okresie letnim do ogrodów zapraszane są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy zapoznają się z rodzajem upraw i pracą ludzką w ogrodach. w spotkaniach tych udział biorą weterani ruchu działkowego, uprawiający w przeszłości działki i działający w strukturach związkowych.

W istniejących domach działkowca, prowadzone są spotkania z seniorami oraz organizowane są imprezy okolicznościowe działkowców z lokalnymi społecznościami. Istnieją również wymiany doświadczeń z działkowcami miast zachodnio europejskich. Działalność działkowa na terenie Warmii i Mazur jest akceptowana przez społeczeństwo.

Wiceprezes
Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD
w Olsztynie
Jan Kamiński


::

Wystapienie odniosi się do publikacji pojawiających się w olsztyńskich mediach, które opisują zwycięstwo w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego projektu modernizacji drogi prowadzącej do ogrodu "Na Wyspie" i kontrowersje z tym związane. Co ważne ogród ten nie jest zrezszony w PZD, jednak negatywne sformułowania są kierowane w całą społeczność działkowców, czemu należy się wyraźnie sprzeciwstawić.

 

Oto wspomniane publikacje:

Kłótnia o drogę, którą działkowcy dostaną z budżetu obywatelskiego
Zbierali głosy na cztery projekty, wygrał ... piąty
Olsztyński Budżet (anty)Obywatelski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio