Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Torunia walczą przed sądem - 23.11.2018

21 listopada 2018 roku w X Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu odbyło się posiedzenie w sprawie gruntów przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, na których zlokalizowana jest część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu. Teren ten chce przejąć spółka Boryszew SA, kontrolowana przez Romana Karkosika, czemu sprzeciwia się PZD. Sprawa budzi ogromne zainteresowanie. Na rozprawę przybyło wielu działkowców, którzy nie kryli emocji.

 

Historia ROD "Elena"

Historia powstania ogrodu działkowego sięga lat 70. XX wieku, kiedy to w 1976 r. Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex - Elana” w Toruniu wykupiły na rzecz Skarbu Państwa m.in. ww. grunty pod III etap rozbudowy zakładu, a właściwie pod zorganizowanie strefy ochronnej. Na wykupionym obszarze zorganizowano w latach 1979-1980 ogród działkowy „Elana”, który na mocy art. 32 ustawy z dnia 6.05.1981 r. stał się pracowniczym ogrodem działkowym. Od 1981 roku jest faktycznie zarządzany przez PZD.

Dziś ROD „Elana” składa się z pięciu ogrodów, które zajmują powierzchnię ponad 50 ha i liczy 1294 działki. Spór dotyczy 40 działek w ogrodzie nr 2 oraz 94 działek w ogrodzie nr 4.  Niektórzy działkowcy mają tu swoje działki od 30, a nawet 40 lat. Przez ten czas włożyli tu nie tylko mnóstwo pracy, czasu i serca, ale także pieniędzy. Również PZD przez te wszystkie lata dbał o rozwój ogrodu, co wiązało się z nakładami finansowymi.

 

Spór

W 1993 roku zakład przekształcił się w jednoosobową spółkę skarbu państwa - Elana S.A., która w 1994 roku przekazała protokołem zdawczo-odbiorczym na rzecz Polskiego Związku Działkowców nieruchomości gruntowe – łącznie 33 działki gruntu PZD – między innymi trzy działki, których dotyczy obecne roszczenie spółki Boryszew SA. Dwa lata później - ówczesny wiceprezes Elany SA złożył wniosek do Urzędu Rejonowego w Toruniu o uznanie za bezprzedmiotowe prawa zarządu Elany SA do szeregu działek położonych w Toruniu, przy ul. Klonowej, Bukowej, Skłodowskiej-Curie m.in. obecnie spornych działek. Wniosek motywował tym, że działki gruntowe są zagospodarowane przez Pracownicze Ogrody Działkowe i nieruchomościami włada Polski Związek Działkowców, a ogród został wpisany do Rejestru Krajowej Rady PZD. Jednocześnie wskazał, że Elana od 1979 r. nie włada gruntem. Wówczas władze Torunia przychyliły się do tego wniosku.

W 2001 roku nowymi akcjonariuszami "Elany" zostały Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew oraz Huta Oława. Od 2004 roku jedynym właścicielem "Elany" jest firma Boryszew, która aktualnie rości sobie prawo do gruntów.

Problem zaczął się w  listopadzie  2015 roku, kiedy to Spółka Boryszew SA złożyła do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego wniosek o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe Elana z siedzibą w Toruniu, prawa użytkowania wieczystego gruntów, w trybie art. 200 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Mimo starań PZD, wojewoda nie dopuścił żadnych składanych przez Związek dowodów, uznając że Polski Związek Działkowców nie jest stroną w tej sprawie.

W grudniu 2017 roku wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wystąpił do Boryszewa o sporządzenie i przedłożenie wyceny dla nieruchomości. Działanie to wskazywało, że wojewoda dąży do uwłaszczenia Spółki Boryszew, a nie do ochrony praw działkowców zgodnie z obowiązującą ustawą o ROD, mimo, że Spółka nie sprawowała zarządu na spornych nieruchomościach. W związku z tym PZD w imieniu działkowców skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy ulicy Bukowej 20-22, Klonowej 1-7, Klonowej 9 oraz Wierzbowej 12.

 

Proces

Okręgowy Zarząd PZD dąży do potwierdzenia prawa PZD do gruntu, który faktycznie zarządza ogrodem od 1981 roku. Na rozprawie Sędzia Paweł Liberadzki przychylił się do wniosku radcy prawnego Anny Skrzeczkowskiej, pełnomocnika reprezentującego PZD i działkowców, o przesłuchanie członków byłego zarządu Spółki Elany.  Wówczas sąd będzie dociekał, jak faktycznie wyglądała sprawa z posiadaniem, użytkowaniem i zarządzaniem spornych gruntów.

Radca prawny Michał Sobierajski, reprezentujący spółkę Boryszew SA, próbował przekonać sąd, że przesłuchiwanie świadków jest niepotrzebne, bo wszystko można ustalić na podstawie dokumentów.

Decyzja sędziego o dopuszczeniu dowodu z przesłuchania dawnego zarządu Spółki Elany została pozytywnie przyjęta przez PZD. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 20 lutego 2019 roku.

KGK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio