Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady dla prezesów oraz zarządów warszawskich i podwarszawskich ROD - 22.11.2018

Narady szkoleniowe, przeprowadzone w trzech turach przygotowano dla prezesów oraz członków zarządów ROD z terenu Warszawy oraz okolic w celu przedstawienia najbardziej istotnych informacji z bieżącej działalności Okręgu oraz wyjaśnienia najpilniejszych zadań dla ROD. Spotkaniom przewodniczył i prowadził je prezes Okręgu pan Krzysztof Podlewski.

Przedstawienie porządku narad poprzedzone zostało uczczeniem minutą ciszy pamięci, zmarłego w ostatnim czasie byłego prezesa Okręgu Mazowieckiego pana Zygmunta Kacprzaka.

Na wstępie narady, dyrektor biura OZ Mariusz Gaj omówił najbardziej istotne kwestie dotyczące bieżącej działalności ogrodów. Podsumował przeprowadzoną przez biuro OZ serie kontroli ROD w bieżącym roku oraz wynikające z nich wnioski. Poruszył i wyjaśnił także problem nowych zasad segregacji i wywozu odpadów z terenu ROD oraz rosnących opłat z tym związanych.

 

Dyrektor biura wspomniał także o wyborach samorządowych i udziale w nich mazowieckich działkowców, a także o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych w wielu ogrodach, dziękując za zaangażowania i zaproszenia przedstawicieli Okręgu na te uroczystości. Zachęcił także do nadsyłania relacji z wszelkich uroczystości ogrodowych do biura OZ, celem promowania ich na stronie internetowej Okręgu i PZD. Ponadto, poruszył sprawy związane z przestrzeganiem w ogrodach przepisów RODO, poinformował prezesów o możliwości nabywania nowych regulaminów ROD dla działkowców, a także zachęcił ogrody do zgłaszania się i powierzenia spraw finansowo-księgowych ośrodkowi finansowo-księgowego, którego otwarcie przy biurze OZ (przy zebraniu odpowiedniej liczby ROD) planowane jest na początek 2019 roku.

 

Kolejne części narady poświęcone były kwestiom istotnym w codziennej pracy zarządów ROD – obsłudze finansowo- księgowej oraz działalności inwestycyjno-remontowej w ROD. Dodatkowo, w czasie narad zaproszeni członkowie zarządów ROD mogli skorzystać z prezentacji poświęconej instalacji, obsłudze i możliwościom programu DGCS PZD System, którą szczegółowo przedstawił konsultant ds. programu pan Krzysztof Szymański.

 

Księgowe OZ, Monika Wójcik oraz Monika Jedlińska przygotowały i przedstawiły dla prezesom ROD prezentację, poświęconą wyjaśnieniu najczęstszych błędów popełnianych w ogrodach związanych z działalnością księgową i finansową, a wychwyconych w czasie kontroli w ogrodach. Zwróciły uwagę w szczególności na właściwy tryb i rodzaj zawieranych umów oraz przypomniały wysokości podstawowych opłat i partycypacji.

 

Z kolei inspektor ds. inwestycji i remontów OZ, Agnieszka Pieskow-Makowska, przekazała uczestnikom narad wszelkie informacje związane z nowym prawem wodnym i jego zastosowaniu w ogrodach. Ponadto, przypomniała i wyjaśniła cały proces i zasady ubiegania się o dotację z OZ na planowane w ogrodach zadania inwestycyjne i remontowe. Wszelkie wątpliwości były wyczerpująco wyjaśniane na bieżąco przez prelegentów, aby wszystkie przekazane kwestie były jak najlepiej zrozumiane i zastosowane w ogrodach.

 

Cieszy frekwencja, zainteresowanie i aktywność uczestników narad, którzy zadawali wiele pytań w czasie wszystkich prezentacji. Dzięki temu, można mieć nadzieję, że łatwiej będzie zarządom ogrodów korygować nieprawidłowości w bieżącym działaniu ROD oraz rozumieć i wprowadzać w życie ogrodowe aktualne przepisy.

 

Maciej Aleksandrowicz
biuro Okręgu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio