Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W Grudziądzu powstały dwa kolegia prezesów ROD - 21.11.2018

Zgodnie z uchwałą nr 417/2017 KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, dnia 16 listopada 2018 roku w świetlicy ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” w Grudziądzu, odbyła się narada prezesów grudziądzkich ogrodów działkowych. Przybyłych prezesów powitał Przewodniczący Kolegium Miasta i Rejonu Grudziądza - Mieczysław Chrapiński, obecny Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - Piotr Gadzikowski przedstawił porządek narady.

Jednym z punktów było wypełnienie zapisów wspomnianej uchwały, która ustanawia obowiązek powołania kolegiów prezesów. W naszym mieście funkcjonowało Kolegium Prezesów, zrzeszające prezesów 52 ogrody, występujące jako jeden kolektyw reprezentujący wspólne interesy. Zgodnie z przepisami naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, ideą przyświecającą tworzeniu kolegiów jest stworzenie dodatkowej struktury poziomej reprezentującej Związek i wykonującej pracę organiczną w każdym samorządzie lokalnym. Aby zmotywować do jeszcze większej aktywności, poprzez podział dotychczas istniejącego kolegium oraz wprowadzenia zasad zdrowej rywalizacji - grudziądzkie ogrody podzielone zostały na dwie części: Kolegium Miasta Grudziądz Północ i Kolegium Miasta Grudziądz Południe, żartobliwie przyjęte nazwy to Jankesi i Konfederaci.

Działalność kolegiów prowadzić będzie nie tylko do wymiany doświadczeń, ale usprawni pracę zarządów ROD poprzez ustalanie kierunków współpracy z samorządem terytorialnym. Powołane Kolegia będą działały dla dobra ogrodów, reprezentując wspólne stanowiska i interesy. Obecni prezesi pozytywnie przyjęli kierunki i zadania kolegium, a tym samym dokonali wyboru przewodniczących, zastępców i sekretarzy.

Kolegium Prezesów Miasta Grudziądz Północ:
Przewodnicząca - Małgorzata Jasińska ROD „Niezapominajka”,
Zastępca - Ewa Czyżewska ROD „Chemik”,
Sekretarz - Mirosław Nowicki ROD „Eliza Orzeszkowa”.

Kolegium Prezesów Miasta Grudziądz Południe:
Przewodniczący - Mieczysław Chrapiński ROD „Oaza”,
Zastępca - Leszek Głowacki ROD „Storczyk”,
Sekretarz - Zbigniew Jasiński ROD „Dr Jalkowskiego”.

Przewodniczący kolegiów podjęli następnie decyzję, gdzie odbywać się będą posiedzenia oraz gdzie przechowywana będzie dokumentacja kolegiów. Oba kolegia będą przechowywać swoją dokumentację w Ośrodku Finansowo-Księgowym w Grudziądzu, z racji istniejących tam możliwości lokalowych i zabezpieczeń.

W dalszej części narady Prezes OZ przedstawił obecną sytuację polityczno-społeczną, omówił nowelizację ustawy śmieciowej. Przedstawił prace KZ PZD oraz kierowane interpelacje do ministra w sprawie planowanych podwyżek prądu, uregulowania kwestii opłaty za wodę zgodnie z nowym prawem wodnym. Problemy wynikające z zapisów ustawy, a szczególnie kwestia wypowiadania umów dzierżawy działkowej wywołała burzliwą dyskusję.

Przyszła kampania sprawozdawczo-wyborcza to również bardzo ważna sprawa, która została przedstawiona. Prezes Okręgu - Piotr Gadzikowski omówił problemy ujawnione w trakcie przeprowadzonych kontroli w ogrodach na terenie naszego okręgu. W trakcie narady odbyła się również prezentacja programu DGCS PZD System.


Tekst i foto:
Mgr Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio