Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezentacja programu finansowo–księgowego w Okręgu Świętokrzyskim PZD w Kielcach - 20.11.2018

Jednostka krajowa PZD, chcąc znacznie ułatwić i usprawnić pracę ogrodów działkowych, wraz z firmą DGCS przygotowała program finansowo–księgowy dla ogrodów działkowych w Polsce, który oprócz tematyki stricte księgowej, zawiera także rozwiązania organizacyjne, ułatwiające codzienną pracę ROD.

Z terenu działania Okręgu Świętokrzyskiego PZD, część ogrodów zdecydowała się już nabyć program. Zarządy ROD, które na wspomnianym programie już pracują, wskazują przede wszystkim na znaczne ułatwienie codziennej pracy ogrodowej. Aby jednak programem objąć jak najszerszą część ogrodów, konieczna jest jego dokładniejsza prezentacja i omówienie. Pozwala to poszczególnym ROD na szersze zaznajomienie się z jego funkcjami i możliwościami.

Spotkanie promujące program finansowo–księgowy DGCS PZD System odbyło się w dniu 15 listopada br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego.

W tracie dwóch spotkań koordynator programu Krzysztof Szymański dokonał szczegółowego zaprezentowania programu z naciskiem na jego poszczególne funkcje w powiązaniu z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu i realizacją zadań statutowych na szczeblu ogrodowym. Odpowiadał też na wiele pytań kierowanych ze strony uczestników – prezesów ROD, skarbników czy księgowych.

W powszechnej opinii przedstawicieli ogrodów, program wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, przede wszystkim w zakresie podmiotów zewnętrznych (ZUS, urzędy skarbowe) czy nowych regulacji o ochronie danych osobowych.

Program w opinii uczestników prezentacji pozwala dodatkowo na poczynienie oszczędności w budżetach ogrodów poprzez elektroniczny obrót dokumentacji na linii zarząd ROD – działkowcy, szybsze generowanie dokumentów oraz skomasowanie w jednym miejscu całości problematyki finansowo–księgowej.

Okręg Świętokrzyski PZD zakłada, iż przeprowadzona prezentacja programu przyczyni się do jeszcze szerszej jego popularyzacji, czego wynikiem będą kolejne zamówienia licencyjne.

 

Jan Stańczyk
Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio