Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzięki monitoringowi działkowcy ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu czują się bezpieczniej - 15.11.2018

Zapewnienie najwyższego możliwie poziomu bezpieczeństwa na terenie rodzinnego ogrodu działkowego jest bezsprzecznie priorytetem każdego zarządu rod. Podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 23 marca 2018 roku został wywołany temat bezpieczeństwa na ogrodzie, po kolejnej fali włamań i kradzieży oraz aktów dewastacji mienia działkowców. Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębem” w Grudziądzu leży na rubieży miasta i to dosłownie gdyż za płotem ogrodu stoi znak mówiący o granicy miasta.

Zarząd ogrodu wyszedł z koncepcją rozważenia przez działkowców możliwości zainstalowania monitoringu wizyjnego, który wpłynąłby znacząco na poziom bezpieczeństwa w ogrodzie. Zapatrywanie zarządu rod zostało entuzjastycznie przyjęte przez gremium obecne na walnym zebraniu. Co więcej, wywołana została uchwała o potrzebie podjęcia zadania inwestycyjnego i związanej z tym konieczności partycypowania w kosztach.

Na początku listopada przez specjalistyczną firmę został zamontowany monitoring, obejmujący swym zasięgiem wszystkie aleje, budynek świetlicy oraz bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym. Zarząd ogrodu nie zapomniał o konieczności zaprowadzenia rozwiązań prawnych odnoszących się do zapisów RODO, wszystko zgodnie z literą prawa! Na pozytywy zainstalowania monitoringu nie trzeba było długo czekać. Już po 5 dniach został stwierdzony fakt włamania i kradzieży do kilku altan. Odtworzone nagrania z kamer i przekazanie ich w ręce Policji pozwoliły na szybkie ujęcie przestępców. Zapewne czyn karalny jakim jest włamanie i kradzież nie są elementem do dumy i radości, o tyle fakt ujęcia winowajców dzięki monitoringowi należy postrzegać w kryteriach tryumfu działkowców.

 

Tekst i foto:
Grażyna Müller, prezes ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio