Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia władz statutowych ogrodów z Delegatury Rejonowej w Gliwicach - 31.10.2018

19 października w Pyskowicach i w dniach 23, 24 i 25 października w Gliwicach zostały przeprowadzone szkolenia władz statutowych ogrodów, w których uczestniczyło 183 osoby.

Tematyka szkoleń to: sprawozdania Zarządów i Komisji Rewizyjnych Ogrodów za kadencje oraz za 2018 rok. Omówiono wytyczne KKR dotyczące badania bilansów ROD, szczególnie sprawozdań finansowych za 2018 r. i preliminarzy na 2019 r. Przedstawiono także wytyczne KKR i OKR w Katowicach, zawierające materiały, na które trzeba zwracać szczególna uwagę przy badaniu sprawozdań ROD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD otrzymali wszystkie materiały z tego zakresu działania.

Następnym bardzo ważnym tematem było RODO, zabezpieczenie posiadanych danych, szczególnie przechowywanie dokumentów w ogrodach nieposiadających własnych budynków z odpowiednim zabezpieczeniem.

Dokonano omówienia wdrażania programu DGCS PZD System w ogrodach, który ulepszy i unowocześni prace związaną z dokumentami działkowca, jak również dokumentami i finansami ROD.

W dalszej części szkolenia omówiono dokumentację, która winna być prowadzona przez Zarząd ROD, wszelkich rejestrów ze wskazaniem dokumentów, które powinny się znajdować w teczce działki.

W szkoleniu tym brali udział prezesi, sekretarze, skarbnicy oraz przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych, bo to od nich zależy prowadzenie dokumentacji ogrodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkolenie prowadzili: przewodniczący OKR w Katowicach, kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach oraz kierownik Komisji Szkoleniowej.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.