Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD im. B. Leśmiana w Zamościu obchodzi 40-lecie powstania - 30.10.2018

Rodzinny Ogród Działkowy im. B. Leśmiana w Zamościu, założony w 1978 roku, ma już 40 lat. Z okazji tej okrągłej rocznicy, Zarząd ROD zorganizował uroczyste spotkanie dla działkowców w Gościńcu „Magnat” koło Zamościa. Mając na uwadze wagę wydarzenia, na prośbę Zarządu, Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk, objął Honorowym Patronatem Jubileusz.

W uroczystości udział wzięli władze Zamościa na czele z Prezydentem Andrzejem Wnukiem, Przewodniczącym Rady Miasta Zamościa - Janem Matwiejczukiem oraz Dyrektorem Wydziału Komunalnego UM Zamościa - Piotrem Zającem. Obecni byli także Prezes OZ PZD w Lublinie - Stanisław Chodak wraz z Grzegorzem Kurczukiem oraz vice-prezes OZ PZD Janina Dziechciaruk, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Michał Bolek wraz z delegacją ogrodów z Hrubieszowa, prezes Zarządu ROD „Przyszłość” z Tomaszowa Lub. wraz z delegacją działkowców oraz Alicja Grzyb, prezes Zarządu ROD „400-lecia Biłgoraja” z delegacją działkowców z Biłgoraja. Ponadto, uczestniczyli wszyscy prezesi Zarządów ROD z Zamościa wraz z działkowcami ze swoich ogrodów. Obecnych było także ponad 120 działkowców z naszego ogrodu.

Gości i działkowców powitał na wstępie prezes Zarządu ROD, Jan Serafin, referując historię powstania ogrodu. W dalszej części głos zabierali zaproszeni goście.

Prezydent Andrzej Wnuk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ogrody działkowe w Zamościu są i będą pod szczególną opieką władz miasta. Złożył gratulacje działkowcom z okazji Jubileuszu a następnie wręczył nagrodę w postaci 1500 zł, za którą Zarząd zakupił (dokładając swoje środki finansowe) kosiarkę samojezdną o zwiększonej mocy. Ponadto wręczył list gratulacyjny i drobne upominki.

Stanisław Chodak, prezes OZ PZD w Lublinie, składając gratulacje wspomniał o dużej odpowiedzialności zarządów ROD w zarządzaniu ogrodami, życzył wiele radości i satysfakcji z uprawiania działek. Następnie, w imieniu OZ PZD wręczył na ręce prezesa Jana Serafina puchar z okazji Jubileuszu wraz z listem gratulacyjnym oraz przekazał puchar od KR PZD w Warszawie.

Przewodniczący Rady Miasta Zamościa Jan Matwiejczuk pogratulował Jubileuszu życząc dalszych sukcesów na tym polu oraz wręczył list gratulacyjny i upominki. Zaznaczył, że Rada Miasta Zamościa będzie zawsze popierać ruch ogrodniczy w naszym mieście. Swoje gratulacje i upominki wręczyli także prezesi ogrodów Zamojszczyzny oraz prezesi ROD z Zamościa.

Następnie udekorowano 16 działkowców srebrnymi odznaczeniami związkowymi oraz uhonorowano dyplomami uznania 36 działkowców w „Konkursie na Najpiękniejszą Działkę” oraz upominkami rzeczowymi pięciu działkowców, których komisja konkursowa zakwalifikowała jako najpiękniejsze działki w ROD.

Na tym zakończyła się część oficjalna, po której zaproszono działkowców na poczęstunek oraz zabawy przy muzyce, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Prezes Zarządu ROD im. B. Leśmiana w Zamościu
Jan Serafin

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.