Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Poznaniu - 29.10.2018

Na czwartym posiedzeniu w 2018r. obradowała w Poznaniu Okręgowa Rada. W posiedzeniu oprócz członków Rady uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej pełniący funkcje prezesów ROD oraz przewodniczący powiatowych kolegiów prezesów. Gośćmi obrad byli Marlena Rutkowska z kancelarii Sejmiku Wielkopolskiego oraz Gerard Hajgelman – zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta. Bogaty program obrad wynikał z aktualnej sytuacji Związku i Okręgu.

Pierwszą część obrad stanowiło omówienie ważnego wydarzenia, jakim była Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęcona problematyce funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Uczestnicy zapoznali się z treścią podjętej przez Sejmik Uchwały i Stanowiska, w którym zawarto najważniejsze wnioski mogące umożliwić dalszy dynamiczny rozwój działalności ogrodniczej oraz możliwość realizacji pasji działkowej przez liczną społeczność użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa złożył na ręce przedstawicielki Sejmiku podziękowanie za zorganizowanie Sesji i zajęte stanowisko w sprawie ogrodnictwa działkowego. Marlena Rutkowska odczytała list Przewodniczącej Sejmiku Zofii Szalczyk zawierający zapewnienie o woli dalszej współpracy dla dobra działkowców i ogrodów działkowych.

Znaczenie dobrej współpracy z lokalnymi samorządami wybrzmiało jeszcze mocniej podczas omówienia uczestnictwa działkowców w wyborach samorządowych. Omawiając to zagadnienie Prezes Okręgu podkreślił dobry klimat dla ogrodów w większości miast Wielkopolski, czego wyrazem było realne wspieranie działalności inwestycyjnej ogrodów i wspieranie różnorakich inicjatyw podejmowanych przez ogrodowe samorządy. Prezes przywołał podjęte przez Krajową Radę PZD apele do działkowców z marca i września br. akcentujące potrzebę uczestnictwa w wyborach samorządowych i wsparcia kandydatur sprawdzonych osób, które w swojej działalności dawały dowody życzliwości i zainteresowania sprawami działkowymi. W gronie kandydatów do władz samorządowych są także liczni prezesi naszych ogrodów. Prezes podkreślił, że oddanie na nich głosów będzie gwarancją właściwej reprezentacji działkowców w organach władzy samorządowej.

Liczni działkowcy zabrali w tej sprawie głos w dyskusji przywołując efekty dotychczasowej współpracy z samorządami swoich miast i gmin. Anna Graczyk zapewniła o wpisaniu do budżetu gminy Swarzędz kwoty 100 tys. zl na wsparcie ogrodów w gminie, Zenon Król ze Środy Wlkp. poinformował o wsparciu 3 ogrodów dotacją w wysokości 90 tys. zł., Zenona Leś z Czerwonaka informowała o dotacji dla inwestycji energetycznej w ROD w kwocie 180 tys. zł. Padały kolejne informacje o wspieraniu ogrodnictwa z ust Edmunda Derwicha ze Śremu, Zbigniewa Mikołajczaka z Wrześni, Tadeusza Purola z Gniezna, Mariusza Zielińskiego z Poznania, który przywołał organizację z Miastem biegów „Wildecka 5-tka”.

Hieronim Mieszała przekazał informacje o prowadzonych z dobrymi efektami regulacjach stanu prawnego gruntów w Poznaniu i innych miastach, dziękując za dotychczasowe efekty i wyrażając nadzieję na dokończenie tych spraw, które jeszcze są procedowane. Dziękowali także swoim władzom działkowcy poznańscy Zenon Brzozowski i Jerzy Kucznerowicz, którzy podkreślali potrzebę docierania z tymi dobrymi wiadomościami do działkowców ogrodów. To się już działo podczas festynów i jubileuszy ogrodowych, w których licznie obecni byli przedstawiciele samorządów. Gerard Hajgelman w imieniu prezydenta Poznania podziękował za dotychczasową współpracę, przypomniał zapowiedź Prezydenta Solarskiego o wpisaniu do budżetu Miasta na 2019 r. kwoty 500 000 zł na rozwój ogrodowej infrastruktury oraz zaprosił działkowców do uczestniczenia w jubileuszowej gali z okazji 25-lecia konkursu „Zielony Poznań”, w którym wzięła w tym roku rekordowa liczba ponad 5 tys. działkowców z poznańskich ROD. Rada Okręgowa przyjęła Stanowisko w sprawie udziału działkowców Okręgu w wyborach samorządowych, które publikujemy oddzielnie.

Z tematem współpracy ogrodów z władzami samorządowymi, ale także i organizacjami pozarządowymi dobrze współbrzmiał kolejny temat poświęcony ocenie realizacji Programu Społecznego Rozwoju ROD w Okręgu. Referat sumujący efekty realizacji programu przedstawiła przewodnicząca komisji polityki społecznej Barbara Czapla. Znalazło się w nim miejsce na podsumowanie działalności inwestycyjnej ogrodów, bez której nie może być mowy o szerokim otwieraniu ogrodów działkowych dla społeczeństwa.

W minionym roku wykonano wiele ważnych zadań jak np.: w ROD Nowa Przyroda - plac zabaw, w ROD Zagajnik- plac zabaw i teren rekreacyjny, w ROD Armii Poznań - nowe dwie bramy wjazdowe i plac zabaw, w ROD im. Chociszewskiego - drugi etap modernizacji sieci energetycznej a w ROD Bielniki - dokończenie budowy domu działkowca. Inwestycje w ROD były możliwe także dzięki ich wspieraniu przez Fundusz Samopomocowy KR PZD, z którego nasze ogrody uzyskały pożyczki w kwocie 780 tys.zł.

Wieloma osiągnieciami może też poszczycić się okręgowa Komisja polityki społecznej.  Członkowie Komisji organizują imprezy i edukacje dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, szkół specjalnych, szkół podstawowych różnymi stowarzyszeniami np. Stowarzyszeniem na rzecz osób z chorobą Alzheimera. Wizyty w zaprzyjaźnionych ogrodach to integracja działkowców nie tylko z Poznania, ale również z terenu. Członkinie Komisji współpracują Miejską Radą Seniorów i Centrum Inicjatyw Senioralnych, a Przewodnicząca Komisji kandyduje do MRS nowej kadencji. Podejmowane są liczne działania na polu kultury w ROD. 12 września br. Komisja już po raz 5 zorganizowała w ogrodzie im. ks.L.Przyłuskiego „Spotkanie z Kulturą i Sztuką w ROD”. Spotkali się działkowcy prezentując swoje dzieła z dziedziny malarstwa, haftu, rzeźby, fotografii, kolekcjonerstwa. Coraz więcej działkowców oraz okolicznych mieszkańców i sympatyków działkowców przychodzi na to spotkanie. Ukoronowaniem tego pięcioletniego jubileuszu było zorganizowanie w dniu 3październikabr. spotkania muzyczno -poetyckiego. Piękna oprawa muzyczna w wykonaniu naszego działkowca W. Szopki, poezja, muzyka i śpiew oraz występ artystów z Teatru Muzycznego sprawiły, że był to niezapomniany wieczór.

„Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości” to kolejne refleksyjne spotkanie, które już po raz 8 będzie organizowane w dniu 8 listopada.  W tym roku będzie miało szczególny charakter z uwagi na wielkie rocznice: 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie Powstania Wielkopolskiego.

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa i Dyrektor Biura Agata Wróbel omówili tematy z narady prezesów i dyrektorów, kładąc szczególny nacisk na wprowadzanie programu DGCS PZD-System, organizację nowych ośrodków finansowo księgowych w Gnieźnie i Rawicz, wyniki prowadzonych przez biuro Okręgu kontroli ROD, ochronę danych osobowych i inne. W sprawie projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” Rada podjęła Stanowisko, które zostało przesłane do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Prezes zaapelował o podejmowanie dalszych stanowisk przez kolegia prezesów ROD. Ustalono także terminy narad prezesów ROD z całego Okręgu.

Nowelizacja Regulaminu Okręgowej Rady wynika ze zmiany statutu PZD. Członkowie Rady zapoznani zostali z nowelizacją Regulaminu przez wiceprezesa Okręgu Roberta Klimaszewskiego, a znowelizowany Regulamin został uchwalony na podstawie wniosku przewodniczącego komisji uchwał i wniosków Zdzisława Stankowiaka. Rada oceniła także dotychczasowe efekty realizacji programu budowy biur dla zarządów ROD pozytywnie odbierając dotychczasowe osiągniecia i wskazując na potrzebę intensywniejszych działań w ogrodach, które jeszcze nie podjęły się realizacji zadania.

W końcowej części posiedzenia Rady członkowie Rady zostali poinformowani o planie zmiany siedziby Okręgu i podjętych w tej sprawie działaniach.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

zdjęcia: dr Agata Wróbel

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.