Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile - 26.10.2018

19 października 2018 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: nowy Regulaminu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD, informacja z narady Krajowej Rady PZD dla Prezesów i Dyrektorów Biur w dniach 26/27 września 2018 r., tematyka planowanych szkoleń dla Prezesów, Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD, informacja z posiedzenia Sejmiku Województwa Wlkp. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.

Posiedzenie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem wcześniej nadanych Medali Jubileuszowych z okazji 120 lat ogrodów działkowych w Polsce zasłużonym działkowcom. Medale wręczono:

 

  • Czesławowi Wiśniewskiemu członkowi Okręgowej Rady PZD, Przewodniczącemu Kolegium Prezesów i Prezesowi ROD „Za Parkiem” w Pile.
  • Janowi Weberowi, zmarłemu w 2018 r. byłemu wieloletniemu członkowi Zarządu i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD „Za Parkiem” oraz członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej – medal odebrała córka zmarłego.
  • Ryszardowi Zagórskiemu, zmarłemu w 2018 r. byłemu wieloletniemu Prezesowi Zarządu ROD „Malwa” w Pile, członkowi Okręgowego Zarządu PZD, Przewodniczącemu Kolegium Prezesów – medal odebrał Prezes ROD.

Marian Ostaszewski sekretarz Okręgu przedstawił i omówił projekty nowego Regulaminu Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD. Po przyjęciu dwóch poprawek dokumenty zostały przyjęte.


Maria Fojt wiceprezes Okręgu przedstawiła informację z narady w KR PZD. Z informacją z przebiegu obrad można zapoznać się tutaj.


Marian Praczyk prezes Okręgu omówił organizację i tematykę planowanych szkoleń oraz przedstawił informację z posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęcona była problematyce funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Uczestnicy zapoznali się z treścią podjętej przez Sejmik Uchwały i Stanowiska, w którym dostrzeżono ważną rolę, jaką odgrywają Rodzinne Ogrody Działkowe w rozwoju obszarów zorganizowanych, a także potrzebę tworzenia dogodnych warunków do ich dalszego rozwoju. Z treścią Uchwały i Stanowiska można zapoznać się tutaj.


W końcowej części obrad podjęto dyskusję w tematyce przedstawionych zagadnień oraz innych wynikających z bieżących potrzeb.


AK

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.