Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej - 25.10.2018

Ważnym punktem posiedzenia było również podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Okręgowej Rady Podlaskiej. Potrzeba ta powstała w związku z tegoroczną nowelizacją Statutu PZD.

Uczestnicy posiedzenia dokonali także oceny dotychczasowej pracy kolegiów prezesów oraz działań Okręgu Podlaskiego i ROD związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Istotnym punktem było również podsumowanie kampanii sprawozdawczej w 2018 r. Stwierdzono przede wszystkim mniejszą niż w latach ubiegłych liczbę uchwał walnych zebrań, które zostały w całości bądź w części zakwestionowane przez OZ Podlaski.

Członkom Okręgowej Rady przedstawiono również bieżące informacje w przedmiocie tegorocznych skarg. Wpłyneło ich do biura Okręgu znacząco mniej niż w roku 2015 lub 2016, jest ich jednak więcej niż w roku ubiegłym.

Ważnym tematem było także bezpieczeństwo w ROD. W związku z wynikami badań w tym temacie, Okręg Podlaski posiada wiele wniosków i płynących z nich pomysłów na polepszenie stanu bezpieczeństwa w ogrodach. Chodzi tu zarówno o ochronę majątku działkowców i PZD, jak i samych użytkowników działek.

Na posiedzeniu nie mogło również zabraknąć istotnego tematu, jakim jest obowiązująca od tego roku ustawa o prawie wodnym. Zebranym osobom przedstawiono wszelkie najważniejsze informacje w zakresie tego, jak ogrody radzą sobie z nowymi przepisami, czy też ile z nich ostatecznie załatwiło już kwestie związane z uzyskaniem aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto, w porządku posiedzenia znalazły się cyklicznie przedstawiane na posiedzeniach Okręgowej Rady informacje w przedmiocie inwestycji i pozyskiwania funduszy na ich realizację, roszczeń do gruntów, regulacji tytułów prawnych do terenów ROD oraz trwających i planowanych likwidacji. W każdym z wyżej wymienionych tematów przedstawiono aktualną sytuację w Okręgu, jak też przekazano wszelkie najważniejsze zamierzenia i plany działania Okręgu Podlaskiego w tym zakresie.

 

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.